Το Κοινοβούλιο πιέζει το Συμβούλιο να «ξεμπλοκάρει» τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων

3 Min Read
  • Επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων
  • Η ΕΕ έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για την καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ανησυχητικές εξελίξεις και αποσπασματική αντιμετώπιση στο ισχύον πλαίσιο της ΕΕ
  • Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση για την επίλυση του αδιεξόδου

 

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει τις ανησυχίες του ΕΚ περί τάσεων στον τομέα των διακρίσεων στα κράτη μέλη και προτρέπει το Συμβούλιο να ξεκινήσει εκ νέου τις συνομιλίες.

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει να «ξεμπλοκάρει» την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο από το 2008. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν από καιρό τη θέση τους σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και αποδοκιμάζουν τις καθυστερήσεις από πλευράς του Συμβουλίου, οι οποίες έχουν διαρκέσει δεκαπέντε χρόνια λόγω των κανόνων ομοφωνίας. Για να επιλυθεί το πρόβλημα, η «ρήτρα γέφυρας» θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Η πιο πρόσφατη έκθεση προόδου αναδεικνύει το αδιέξοδο στο Συμβούλιο, όπου οι διατάξεις που σχετίζονται με την αναπηρία, και ιδίως η δυνατότητα που προσφέρεται στα κράτη μέλη για μια εξαιρετικά μακρά παράταση της περιόδου μεταφοράς της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο σχετικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη θέσπισης νομικής προστασίας έναντι των διακρίσεων που θα εφαρμόζεται με ισοδύναμο τρόπο, απέναντι σε όλες τις μορφές διακρίσεων – όχι μόνο στον εργασιακό χώρο και στην αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει επί του παρόντος, και εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχή μη εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ κατά των διακρίσεων. Οι ευρωβουλευτές κρούουν το κώδωνα επίσης για τις εξελίξεις σε όλα τα κράτη μέλη, πολλές από τις οποίες έχουν επίσης καταδειχθεί στην έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα του 2022 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και στις οποίες περιλαμβάνεται η μη συμμόρφωση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άλλα ζητήματα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν τις μειωμένες καταγγελίες περιστατικών διακρίσεων, τη γενική έλλειψη δεδομένων σχετικά με την ισότητα και την ελλιπή τεκμηρίωση. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να συμβάλει στην επίλυση του αδιεξόδου, ενώ παράλληλα την προτρέπει να αντιμετωπίσει τη συνεχή καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αύξηση των διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε την Τετάρτη 19 Απριλίου δι’ ανατάσεως.

Μοιραστείτε την είδηση