Το κολυμβητήριο του ΔΑΚ και οι ανεύθυνες δηλώσεις

5 Min Read

Με αφορμή την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Φιλόδημος για την παρέμβαση ύψους 825.000 ευρώ στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο, τέθηκαν και πάλι κάποια ερωτήματα σχετικά με το κολυμβητήριο του ΔΑΚ.

Ο κ. Μαλούτας μάλιστα σε συνέντευξη του αναρωτιέται «γιατί είναι κλειστό το κολυμβητήριο του ΔΑΚ» λέγοντας πως «δεν υπάρχει λογική εξήγηση».

- Advertisement -

Παρότι το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και με τους γονείς των αθλητών κάποιοι συνειδητά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Aς τα εξηγήσουμε μια φορά ακόμη.

Το κολυμβητήριο του ΔΑΚ ανέστειλε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2018  γιατί  είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

Γιατί είναι όμως ακατάλληλο:

Την Άνοιξη του 2018 η  Επιτροπή για τον έλεγχο καταλληλότητας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, στην έκθεση της προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας το κολυμβητήριο του ΔΑΚ επιβεβαίωσε τα ευρήματα μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του κτηρίου, που αφορούσαν σειρά ανεπαρκειών διατομών της μεταλλικής κατασκευής ακόμη και για τα υφιστάμενα φορτία καθώς και πλήθος φθορών λόγω οξειδώσεων και παλαιότερων συντηρήσεων (με την μέθοδο της αμμοβολής).

Παράλληλα η έκθεση επεσήμανε και φθορές σε ορισμένα τμήματα του κτηρίου τόσο εκτεταμένες σε βαθμό να έχουν αποκαλυφθεί και να έχουν οξειδωθεί οι οπλισμοί σκυροδέματος της οροφής.

Από τον έλεγχο της Επιτροπής Καταλληλόλητας προέκυψε σαφέστατα και κατηγορηματικά πως το Κολυμβητήριο δεν μπορεί να λάβει άδεια  λειτουργίας χωρίς την ενίσχυση ή την αντικατάσταση της μεταλλικής οροφής στο σύνολο της και μία σειρά άλλων παρατηρήσεων.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω και ταυτόχρονα πως :

-Η τοποθέτηση διατομών σε κάτω πέλματα και σε ράβδους πλήρωσης ζευκτών είναι 4ης τάξης και κατά συνέπεια δε δύναται  να ελεγχθούν καθώς τίθενται εκτός κανονιστικού πλαισίου του Ευρωκώδικα,

– το χρονικό διάστημα της μελέτης και των εργασιών ενίσχυσης θα ήταν μία χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία (με το κολυμβητήριο σε αναστολή λειτουργίας),   που το  αποτέλεσμα της θα οδηγούσε πάλι σε μια κατασκευή παλιάς φιλοσοφίας, που δεν υιοθετεί πλέον ο Ευρωκώδικας. Παρόλα αυτά ο Δήμος Κοζάνης σε συνεννόηση με τον μελετητή εξέτασαν την δυνατότητα της άμεσης ενίσχυσης της μεταλλικής στέγης πράγμα βέβαια που δεν κατέστη δυνατό διότι απαιτούταν εκ νέου μελέτη ενίσχυσης με τα αποτελέσματα της, να είναι αβέβαια ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για να πληροί η μεταλλική κατασκευή τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

 

Οδηγούν στο συμπέρασμα πως ήταν μονόδρομος για το Δήμο Κοζάνης η απόφαση να κλείσει το κολυμβητήριο του ΔΑΚ για σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και όποια άλλη απόφαση θα ήταν εγκληματικά ανεύθυνη και παράλληλα  να  ανοίξει για πρώτη φορά παρά τις αρχικές δυσκολίες και με την κατανόηση των γονέων και των αθλητών,   το κολυμβητήριο στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο.

 

Που βρισκόμαστε σήμερα

Ο Δήμος Κοζάνης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατεδάφισης της υφιστάμενης κατασκευής με σκοπό τη λειτουργία του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ ως «ανοιχτό» από το καλοκαίρι του 2019.

Παράλληλα ολοκληρώνεται και  η μελέτη για να «σκεπαστεί» η μικρή πισίνα του ΔΑΚ για την ομαλή λειτουργία της τους χειμερινούς μήνες.

Όλα αυτά βέβαια παράλληλα με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου του Λιαπείου, στο οποίο ήδη ο Δήμος  έχει προχωρήσει σε μια σημαντική επένδυση (τοποθέτηση αντλιών θερμότητας για την κάλυψη του θερμικού φορτίου της πισίνας και άλλες παρεμβάσεις) ενώ υποβάλλεται τις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα Φιλόδημος πρόταση για τη χρηματοδότηση  περαιτέρω επεμβάσεων  ύψους 247χιλ. ευρώ αποκλειστικά για το κολυμβητήριο.

Ο Δήμος ταυτόχρονα έχει στα χέρια του το φάκελο έργου για την ολοκλήρωση της δημοπράτησης της εκπόνησης της μελέτης για ένα σύγχρονο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, με μια  «πενηντάρα» πισίνα και μια βοηθητική, όπως αξίζει στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας.

Συμπερασματικά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της μελέτης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του νέου σύγχρονου κολυμβητηρίου, θα λειτουργούν το κλειστό κολυμβητήριο στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο, η κλειστή «μικρή» πισίνα και η ανοιχτή «25άρα»  στο ΔΑΚ Κοζάνης.

Τη σπέκουλα  σε τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της ασφάλειας των χρηστών μια δημοτικής δομής όπως το κολυμβητήριο του ΔΑΚ, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

Μοιραστείτε την είδηση