Το Μαμάτσειο Νοσοομείο για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας ελέγχου Covid-19

8 Min Read

Ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι δεν πρέπει κάποιος να μιλάει και να διαφημίζει ή να εκβιάζει απόψεις για αυτό που κάνει, αλλά να αφήνει τους ενδιαφερόμενους να βγάζουν μόνοι τα συμπεράσματά τους, αφού κάνουν πρώτα χρήση αυτών των οποίων είναι υπεύθυνος. Ορισμένες φορές βέβαια, αναγκάζονται να υπερβούν τη στάση τους αυτή. Έτσι λοιπόν αναφέρουμε τα παρακάτω:

Στην αρχική φάση λειτουργίας του εργαστηρίου μοριακής βιολογίας (real-time PCR), με σκοπό την ανίχνευση του COVID-19, ξεκίνησε με τέσσερεις μοριακούς βιολόγους με σύμβαση έργου διάρκειας τριών μηνών, χρηματοδοτούμενοι από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η σύμβαση έληξε στις αρχές Ιουλίου.

- Advertisement -

Παράλληλα η διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης, προβλέποντας τη δυναμική των εξελίξεων προχώρησε στις διαδικασίες πρόσληψης αρχικά δύο και στη συνέχεια άλλων δύο, (συνολικά τεσσάρων) επικουρικών μοριακών βιολόγων. Σχεδιάζοντας και την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών, δεδομένης της άποψης των ειδικών, ότι η επιδημία θα παραταθεί και η οποία καθημερινά επιβεβαιώνεται, στο προαναφερόμενο δυναμικό προστέθηκαν ένας ιατρός μικροβιολόγος συν ένας κατά περίπτωση καθώς και δύο τεχνολόγοι πλήρους απασχόλησης συν δύο μερικής απασχόλησης, ώστε να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του εν λόγω εργαστηρίου.

Η δυναμική του εργαστηρίου σε συνεννόηση με την περιφέρεια προκαθορίστηκε στην αποδοχή ογδόντα (80) δειγμάτων ημερησίως προς έλεγχο, με δυνατότητα μέγιστης διεκπεραίωσης (ύστερα και από προτροπή του Υπουργείου Υγείας) τα εκατόν είκοσι (120) δείγματα τη μέρα, ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες όλων των Νοσοκομείων της περιφέρειας. Σήμερα, πέρα από κάθε αρχικό σχεδιασμό και προσδοκία καλής λειτουργίας, στο συγκεκριμένο εργαστήριο καταφθάνουν έως και  τετρακόσια πενήντα (450) δείγματα για έλεγχο ημερησίως. Γεγονός που μπορεί να δημιουργεί και πιθανές μικροκαθυστερήσεις. Εξυπηρετούνται δε όχι μόνο τα οικεία Νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, αλλά όλα τα Νοσοκομεία δυτικά της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των άλλων Νοσοκομείων που στηρίζει από 4 στα 8. Τείνει δε να καταστεί, de facto και όχι de jure, κέντρο αναφοράς ελέγχου Covid-19. Το μεγαλύτερο στη Μακεδονία και τη Θράκη μετά τη Θεσσαλονίκη. Χάριν δε ενημέρωσης αναφέρουμε ότι στο Νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια της 4μηνης λειτουργίας του εξετάστηκαν περισσότερα από 20.000 δείγματα.

Η αναγνωρισημότητα του εργαστηρίου βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των ελέγχων που διεκπεραιώνει. Περισσότερο έχει να κάνει με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα μόνα σφάλματα που μπορούν να υπεισέλθουν είναι στιγμιαία λάθη, κυρίως καταγραφής, που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, (όπως π.χ. η κούραση των ατόμων που συμμετέχουν στις διαδικασίες), τα οποία όμως είναι χωρίς επιπτώσεις αφού διορθώνονται άμεσα με τον πρώτο επανέλεγχο και δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι μετά από διεθνείς ελέγχους προκύπτει έως σήμερα ότι το εργαστήριο έχει 99,5% ακρίβεια για τα θετικά δείγματα και 98,4% ακρίβεια για τα αρνητικά δείγματα. Στοιχεία τα οποία το κατατάσσουν στα κορυφαία εργαστήρια από άποψη αξιοπιστίας. Αξιοπιστία, η οποία αποδεικνύεται από το δίκτυο Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου Lab Quality Φινλανδίας στο οποίο συμμετέχει το εργαστήριο μας και περιλαμβάνει αποστολή από εργαστήριο Φινλανδίας, δειγμάτων αγνώστου περιεχομένου προς επεξεργασία από το ενδιαφερόμενο εργαστήριο και έλεγχο του ορθού αποτελέσματος με ταυτόχρονη σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων από όλο τον κόσμο. Το εν λόγω δίκτυο έχει εκδώσει βεβαίωση για την ορθότητα των αποτελεσμάτων μας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το φάσμα των αποκλίσεων μεταξύ όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν και ξεπερνούν τα 157 από 23 χώρες παγκοσμίως. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων οφείλεται στο προσωπικό. Αυτών που ξεκίνησαν και αυτών που συνεχίζουν τη λειτουργία του εργαστηρίου αγόγγυστα, πέρα από κάθε έννοια ωραρίου και φόρτου, στα όρια του ανθρωπίνως δυνατού. Προσωπικό στο οποίο η διοίκηση εκφράζει το σεβασμό της για το αίσθημα αντίληψης συνεισφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.

Όσον αφορά τη διαχείριση του ελέγχου των δειγμάτων, προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των δειγμάτων που καταφθάνουν στο εργαστήριο δίνεται κατά πρώτον στους ασθενείς των Νοσοκομείων, στα ύποπτα περιστατικά που προσέρχονται στα επείγοντα και στους απασχολούμενους στις Μονάδες Υγείας. Για τον απλούστατο λόγο, ότι η πιθανή διαφυγή κρούσματος σ΄αυτούς, θα θέσει σε κίνδυνο την όποια εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας.

Επίσης, επειδή προείδαμε την αυξητική τάση των κρουσμάτων που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και την αναγκαιότητα στήριξης των αυξημένων υποχρεώσεων και των όμορων Νοσοκομείων, έπρεπε να σχεδιάσουμε τρόπους, για συντόμευση του χρόνου των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας μέσω της αυτοματοποίησης του συστήματος απομόνωσης RNA/DNA (extractor). Ο εξοπλισμός που είχε αγοραστεί και είχε παραχωρηθεί από την Περιφέρεια δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, διότι παρέβαινε τη νομοθεσία περί διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, εφόσον τα αντιδραστήρια έπρεπε να προμηθεύονται αποκλειστικά από συγκεκριμένο προμηθευτή, χωρίς να έχει προηγηθεί νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία. Εξαιτίας αυτού δρομολογήσαμε τις νόμιμες διαδικασίες προκηρύσσοντας ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό. (Οι εκπρόσωποι της εταιρείας του extractor που μας δωρήθηκε από την Περιφέρεια δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό). Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει τελεσφορήσει η όλη διαδικασία και θα υπογραφεί η σύμβαση με την εταιρεία που έδωσε τις χαμηλότερες τιμές. Έτσι το εργαστήριο θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των δειγμάτων που θα επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση.

Το κόστος της στελέχωσης και της διενέργειας των εξετάσεων επιβαρύνουν το «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο και καλύπτεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κοζάνης, ο οποίος αυτήν την περίοδο κυμαίνεται από 200 έως 240 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως.

Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου καθώς επίσης και τον ρόλο μας στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην περιοχή μας κατορθώσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου (μόλις τέσσερεις μήνες) και ξεπεράσαμε κάθε  προσδοκία, στο να αποκτήσουμε τόσο την εμπιστοσύνη του κόσμου, όσο και την εκτίμηση των Νοσοκομείων που εξυπηρετούμε. Στοιχείο που εκφράζεται από τη συχνότητα και τον αριθμό των δειγμάτων που αποστέλλονται καθώς και τις ευχαριστήριες επιστολές τους. Η αναγνώριση αυτή όχι μόνο μας ικανοποιεί, αλλά και μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε ακόμη παραπάνω το έργο του εργαστηρίου, ώστε να καταστεί στο μέλλον πρότυπο όχι μόνο για ελέγχους Covid-19, όπως οι σημερινές συνθήκες το επιβάλλουν, αλλά και για πληθώρα άλλων μοριακών εξετάσεων διαφόρων ασθενειών. Όπως επίσης και να περάσουμε σε άλλες δράσεις, τις οποίες δεν θα θέλαμε προς το παρόν να αναφερθούμε, μικρό μέρος των οποίων αφορά και η χθεσινή Μαγνητική Τομογραφία στήθους, του Ακτινολογικού εργαστηρίου μας.

Ευχόμαστε δε από καρδιάς στις διοικήσεις και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νεοιδρυόμενων εργαστηρίων και άλλων Νοσοκομείων, να μπορούν να έχουν την ίδια, εξαιρετικά ταχεία και επιτυχή εξέλιξη στη λειτουργία τους.

 

Με εκτίμηση

Η Διοίκηση

Μοιραστείτε την είδηση