Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία

2 Min Read

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής γλώσσας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ελένη Γρίβα, η οποία με την ομιλία της με τίτλο: «Ταξίδι» στην Ελληνική γλώσσα πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας: αποτιμήσεις, προοπτικές και προτάσεις» «ξενάγησε» τους παρευρισκόμενους στις χώρες που η Ελληνική γλώσσα έχει σήμερα σημαντική παρουσία. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Λάμπρος Κακίσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου καθηγητής Μπεκτάς Μέμα και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθηγητής Γιώργος Ιορδανίδης.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Μέσω του προγράμματος αυτού και με τη χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία θα επιμορφωθούν σε μεθόδους ανάπτυξης και ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσα περιβάλλοντα μάθησης . Το πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Γρίβα, παρουσιάστηκε από τον Υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Σπύρο Μπούρα.

Μοιραστείτε την είδηση