Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα 500 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου

2 Min Read

Νέα διάκριση για το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνιστά η κατάταξή του  στα 500 καλύτερα νέα πανεπιστήμια του κόσμου, στη διεθνή λίστα Times Higher Education (ΤΗΕ) Young University Rankings, για το 2023. 

Στη συγκεκριμένη λίστα κατατάσσονται τα κορυφαία πανεπιστήμια που είναι 50 ετών ή νεότερα και για το 2023, εκ των οποίων 11 στην Ελλάδα. Οι δείκτες επίδοσης ομαδοποιούνται σε πέντε τομείς: διδασκαλία (το μαθησιακό περιβάλλον), έρευνα (όγκος, εισόδημα και φήμη), παραπομπές (ερευνητική επιρροή), διεθνείς προοπτικές (προσωπικό, φοιτητές και έρευνα) και εισόδημα από τη βιομηχανία (μεταφορά γνώσης).Σύμφωνα με τη λίστα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην θέση  401-500 για το 2023.

- Advertisement -

Συγχρόνως, κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 11 ελληνικών ΑΕΙ που συγκαταλέγονται στη λίστα τη φετινή χρονιά, μαζί με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.  Ειδικότερα, στην Ελλάδα είναι  4ο στην έρευνα και επίσης  4ο στην διδασκαλία.

Η διαρκής ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διεθνείς λίστες κατάταξης  αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη και εξωστρέφεια  που επιτυγχάνει τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζοντας στοχευμένη στρατηγική και σχέδιο τα οποία αποτυπώνονται στις  συνεχώς υψηλότερες επιδόσεις που σημειώνει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

*Η κατάταξη των Πανεπιστημίων της λίστας Times Higher Education (ΤΗΕ) Young University Rankings είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/young-university-rankings

Μοιραστείτε την είδηση