Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

3 Min Read

Κατά τη Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, και μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης, Λάζαρου Μαλούτα, έλαβε χώρα ενημέρωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Θεοδουλίδη, προς το σώμα σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Μετά από αναλυτική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε (Α.Δ.Σ. 16/2021) για το θέμα της επαπειλούμενης συρρίκνωσης, την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Θεωρεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακρογωνιαίο λίθο της πνευματικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και της οικονομικής και αναπτυξιακής πορείας του τόπου. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλα εκείνα τα εφόδια που του επιτρέπουν, εάν δοθεί η δυνατότητα, να ενισχύσει περαιτέρω τον διακριτό του ρόλο και σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στην εθνική αναπτυξιακή και κοινωνική προσπάθεια.

Αναγνωρίζει ως αναγκαία, κατά την δεδομένη, κρίσιμη περίοδο, την ύπαρξη ενός ισχυρού Πανεπιστημίου που θα συμβάλλει ως δυναμικός πυλώνας καινοτομίας στη μετάβαση της περιοχής στη μετά λιγνίτη εποχή, σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται και στο Σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Κρίνει ότι οι προτεινόμενες στο σχέδιο νόμου αλλαγές δεν επιτυγχάνουν εν τέλει ούτε την  εξάλειψη της εισαγωγής φοιτητών με εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες, ούτε βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Αντίθετα, η θεσμοθέτηση της «Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής» θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη δραματική μείωση του αριθμού των εισακτέων και, ακολούθως, στον μαρασμό των περιφερειακών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει την ως άνω διάταξη και να ενσωματώσει την εξαγγελθείσα στο ΣΔΑΜ «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης» σε όλες τις νομοθετικές και κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα υπερασπιστεί το δικαίωμα της περιοχής σε ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα εξακολουθεί να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον στρατηγικό αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας και στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Καλεί τους πολίτες και όλους τους φορείς της περιοχής (επιστημονικούς, κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς) να συνδράμουν αποφασιστικά στη στήριξη των ενεργειών των πρυτανικών αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μοιραστείτε την είδηση