Το σχολείο του μέλλοντος

2 Min Read

Αλήθεια πως προετοιμάζονται για το μέλλον τα παιδιά του ελληνικού σχολείου; Το ερώτημα αυτό μου ήρθε στο μυαλό, διαβάζοντας ότι στη Φινλανδία, η εκπαίδευση στα μέσα, είναι ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται και ορίζεται ως το εργαλείο που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του μιντιακού εγγραμματισμού (media literacy).

H εισαγωγή του μαθήματος βασίζεται στην παραδοχή ότι η διεύρυνση του μιντιακού οικοσυστήματος, αλλά και η αναδιανομή των παραδοσιακών ρόλων παραγωγού-καταναλωτή, έχει αλλάξει πλήρως το επικοινωνιακό πεδίο. Ο νέος κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν τη σύγχρονη πραγματικότητα, επιβάλλει
την ανάγκη να εκπαιδευτούμε, για να μπορούμε να επιβιώσουμε στον κόσμο της μετάαλήθειας και των «ψευδών ειδήσεων».

- Advertisement -

Οι Φινλανδοί, μάλιστα, λένε ότι είναι σημαντικό στα σχολεία τους οι μαθητές να μαθαίνουν όσα θα είναι αναγκαία στο μέλλον. Επομένως, ο μιντιακός εγγραμματισμός στην εκπαίδευση και στην κοινωνία ευρύτερα, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για μια ποιοτικότερη δημοκρατία, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι θα μάθουν να διακρίνουν, να επιλέγουν, να αναλύουν και να αξιολογούν κριτικά τα μέσα και να τα χρησιμοποιούν για
μάθηση, αυτοέκφραση και συμμετοχή στην κοινωνία και στο πολιτισμικό τους πλαίσιο,
με τρόπο αποδεκτό για την ηλικία τους.

Πολύ ωραίες σκέψεις, πράγματι, οι οποίες μοιάζουν να βρίσκονται έτη φωτός μπροστά από εμάς, που φαίνεται να γινόμαστε ολοένα πιο φοβικοί και οπισθοδρομικοί.

Ιωάννα

Μοιραστείτε την είδηση