Το ΤΕΕ τάσσεται υπέρ ενός τριτοβάθμιου Ιδρύματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

5 Min Read


Στο συνεχώς ραγδαία μεταβαλλόμενο αναπτυξιακό η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια πρόκληση – πρόσκληση για το μέλλον. Της συγχώνευσης για τη δημιουργία ενός ενιαίου Τριτοβάθμιου Φορέα.
Για το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ιστορική. Σε αυτήν όσοι βλέπουν την πρόοδο και το μέλλον της περιοχής μας πρέπει να απαντήσουν θετικά. Και εμείς απαντούμε θετικά.
Επισημαίνουμε τα παρακάτω για να ανοίξει ο διάλογος με τη συμμετοχή όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν στο όραμα της δημιουργίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας στον τόπο μας, ως μοχλό ανάπτυξης εξωστρέφειας και παραγωγής γνώσης.
Οι επιμέρους εξελίξεις πολλές. Η διέλευση δικτύων μεταφορών και ενέργειας, η αναγκαιότητα μετάβασης σε χαμηλότερη δραστηριότητα άνθρακα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που καθιστούν κόμβο την Περιφέρεια μας, η αξιοποίηση των λιμνών και της ορεινότητας μας, ο επιβαλλόμενος ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.
Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε; Αφενός την αδυσώπητη ανάγκη εξεύρεσης του αναγκαίου ακαδημαϊκού δυναμικού για την υποστήριξη του εγχειρήματος και αφετέρου την ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος υπό την έννοια της πληρότητας και της ενίσχυσης του νέου Πανεπιστημίου. Αντιδράσεις, παράπονα, ενοχλήσεις, μικροσυμφέροντα θα υπάρξουν όπως σε κάθε μεγάλη αλλαγή ως λογική συνέπεια της αντίδρασης των υφιστάμενων οργανισμών. Κατανοητά όλα αλλά ως εκεί.
Τι πιστεύουμε:
•Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πρέπει να είναι στρατηγική επιδίωξη της Περιφέρειας μας.
•Επιβάλλεται η αναβάθμιση/δημιουργία σχολών και όχι σκόρπιων πανεπιστημιακών τμημάτων. Η σχολή δίνει το αναγκαίο κρίσιμο ακαδημαϊκό μέγεθος για να μπορέσει να σταθεί και να πορευθεί στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.
•Η δημιουργία των προβλεπόμενων σχολών πρέπει να είναι πλήρης και να αθροίζουν όχι ως υφιστάμενα τμήματα αλλά ως λογική ενιαίας σχολής για να μπορεί να είναι συνολική τόσο η κάλυψη των ακαδημαϊκών θεμάτων όσο και των σύγχρονων παρεμβάσεων που ένα Πανεπιστήμιο πρέπει να συνεισφέρει.
•Είναι αναγκαιότητα η δημιουργία αγγλόφωνων τμημάτων για προσέλκυση φοιτητών και εκτός χώρας και να διαδραματίσει το πανεπιστήμιο ουσιαστικό ρόλο στην επιστημονική γνώση και έρευνα ως ο κύριος πρεσβευτής της περιοχής μας. Θέμα που προφανώς χρειάζεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
•Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος να είναι επαρκής, με αξιοποίηση των υφιστάμενων και των υπό κατασκευή υποδομών, χωρίς ακραίες τοπικιστικές διεκδικήσεις. Η πρόσθετη χρηματοδότηση του αναγκαίου επιστημονικού δυναμικού να βγει από κοστολογημένες προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διότι θα πρέπει το εγχείρημα να υποστηριχθεί στην πράξη και όχι με πρόχειρες λογικές για να μην ακυρωθεί.

•Το νέο ίδρυμα πρέπει, από την έναρξη λειτουργίας του, να παρουσιάζει λεπτομερές αναπτυξιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των θεμάτων τα οποία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία των εγχώριων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, ιδιαίτερα των περιφερειακών (μειωμένη χρηματοδότηση, μεγάλη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, παρατεταμένη διάρκεια σπουδών, αδυναμία προσέλκυσης διδακτικού προσωπικού από το εξωτερικό, δυσκολίες στην ανάπτυξη αποτελεσματικών διοικητικών υπηρεσιών, δυστοκία στη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας, έλλειψη σαφούς σχεδιασμού περί των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ανά σχολή και τμήμα κ.λ.π).
•Ο σχεδιασμός του νέου ιδρύματος οφείλει να είναι σαφής ως προς τον ερευνητικό προσανατολισμό των επιμέρους σχολών και τμημάτων ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τοποθετείται σε υψηλή θέση βάσει ερευνητικών επιδόσεων.
Ο διάλογος πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα:
•Στο ακαδημαϊκό το οποίο θα προσδιορίσει και τις υφιστάμενες αναγκαιότητες (φοιτητών, διαδικασίες μετάβασης, υποστήριξης, αναγκαίων μαθημάτων και εργαστηρίων και συσχέτισής τους με το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες μετεξέλιξης ή ακαδημαϊκής ανέλιξης, κλπ).
•Στο αναπτυξιακό όπου η Περιφέρεια, τα Επιστημονικά Επιμελητήρια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς και οι πολίτες της περιοχής θα πρέπει όχι απλά να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά να στηρίξουν και τη λειτουργία του, πέρα από μικροπολιτικά συμφέροντα και αντιδράσεις.
Στο μέλλον κανείς δεν θα θυμάται τα πρόσωπα αλλά την ύπαρξη μιας ισχυρής Πανεπιστημιακής Δομής που θα υποστηρίζει την Ανάπτυξη και την Έρευνα πέρα από τα στενά όρια της Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στην παραγωγή γνώσης και υποστήριξη της ανάπτυξης ισότιμα και ουσιαστικά.
Να χτίσουμε στο νέο που έρχεται με εμπιστοσύνη όχι μόνο στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά σε όλους όσους έχουν την ψυχή να συνεισφέρουν, συνδυάζοντας τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο με τη στόχευση που πρέπει να έχει το Νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Μοιραστείτε την είδηση