Το TEI Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Horizon2020 ″TILOS″ με επικεφαλής το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

2 Min Read

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων δικτύων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στο πολύ γνωστό πλέον Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 με ακρωνύμιο ″TILOS″, μέσω των καθηγητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Δρ Στημονιάρη Δημητρίου και Δρ Τσιαμήτρου Δημητρίου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο νησί Τήλος.

Το πρόγραμμα ″TILOS″ εγκρίθηκε ως πρώτο ανάμεσα σε 80 άλλα ανταγωνιστικά έργα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020 (http://www.tiloshorizon.eu/ overview/). To ΑEI Πειραιά ΤΤ, με το οποίο το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει στενή συνεργασία στα πλαίσια των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, είναι ο επικεφαλής του έργου.

- Advertisement -

Ο Δρ. Ιωάννης Καλδέλλης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος είναι Συντονιστής του έργου TILOS, το οποίο, παρόλο που φέρει εθνική ταυτότητα αποτελεί ταυτόχρονα πολυεθνική προσπάθεια με συμμετοχή συνολικά 15 ευρωπαϊκών εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία), αποσκοπώντας έτσι στη διάδοση του ενεργειακού μοντέλου της Τήλου σε όλη την Ευρώπη.

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων δικτύων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας στη διάθεσή του εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό στο αντικείμενο των έξυπνων δικτύων, συμβάλλει στο κομμάτι της εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης στο νησί.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί ακολούθησε συνάντηση με τη Δήμαρχο Τήλου, με την οποία συζητήθηκαν νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήλου και των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Μοιραστείτε την είδηση