Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων «εκπαίδευσε» πυροσβέστες και διασώστες (βίντεο)

2 Min Read

Στο πρόγραμμα SAFED που εκπαιδεύει πυροσβέστες, διασώστες και προσωπικό της πολιτικής προστασίας, συμμετέχει το Τμήμα Σχεδιασμού Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ομάδα εργασίας που έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό.
To SAFED είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης όπου βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών βάσει των γνωστικών και μαθησιακών χαρακτηριστικών τους. Οι χρήστες του SAFED έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης στο σύνολο των σταδίων εκπαίδευσης των πυροσβεστών: προετοιμασία, εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και πρακτική εφαρμογή ασκήσεων.
Το βίντεο που έφτιαξε το Τμήμα Σχεδιασμού Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι ήδη στον αέρα και το κοινό μπορεί να πάρει μια γεύση από την εκπαίδευση και τους εταίρους που συμμετέχουν.

https://www.youtube.com/watch?v=9v4yfa_0mxY

 

Στόχοι SAFED

Το πρόγραμμα SAFED στοχεύει στη βελτίωση της προετοιμασίας, της ετοιμότητας και της ασφάλειας εργασίας των πυροσβεστών για μελλοντικές κρίσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εθνικές καταστροφές που σχετίζονται με πυρκαγιές. Η συγκεκριμένη βελτίωση βασίζεται στην ανάπτυξη μιας καινοτομικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εκπαίδευση πυροσβεστών όπου περιέχει ένα μοντέλο προσομοίωσης δραστηριοτήτων. Το εν λόγω μοντέλο προσομοίωσης έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και φέρει όλες τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές όπου έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί για την ορθή χρήση και λειτουργικότητα. Η ανάλυση των αναγκών έχει γίνει στις τρεις χώρες των εταίρων του προγράμματος SAFED: Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο.

 

Εκπαίδευση SAFED

Στα πλαίσια του προγράμματος SAFED – Safety, Fire, Design (ERASMUS+) όπου συμμετέχει το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – στις 10 με 23 Φεβρουαρίου 2021 διοργανώθηκε πιλοτική εκπαίδευση πυροσβεστών στις πρώτες τρείς ενότητες:

  1. Διάσωση σε υδάτινο περιβάλλον,
  2. Εισαγωγή στη θεωρία πυρκαγιών και
  3. Θέματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και εισαγωγή στον εθελοντισμό.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://safed.cerides.eu

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.safedinfo.eu

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση