Τον Αύγουστο ο διαγωνισμός του Δήμου για τα αδέσποτα

0 Min Read

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει ο Δήμος Κοζάνης.

Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 102.375,39 € και θα διενεργηθεί στις 13 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

- Advertisement -

Το διαγωνισμό είχε ανακοινώσει ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης Βασίλης Βασιλακόπουλος σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.

Μοιραστείτε την είδηση