Τους βασικούς άξονες του προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη παρουσίασε στους Πύργους Εορδαίας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

19 Min Read

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη και τον αγροδιατροφικό τομέα παρουσίασε  στους Πύργους Εορδαίας, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «αλλάζουμε πορεία», αφού επεσήμανε τη σπουδαία πρόοδο των τοπικών κοινωνιών, που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες γύρω από την αγροτική ανάπτυξη και ειδικότερα τη δεντροκομία, έκανε λόγο για έλλειψη κατευθύνσεων και στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα στην Περιφέρειά μας. Παράλληλα τόνισε την αναγκαιότητα και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χάραξη στρατηγικής και εφαρμογής κατάλληλης αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα αυτόν.

- Advertisement -

Ο κ. Κασαπίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις της Περιφέρειας που μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα βελτιστοποίηση της οικονομικότητας της παραγωγής τους και βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Αναφέρθηκε στο όραμα του που είναι, «η Δυτική Μακεδονία που παράγει» και γεννά πλούτο και νέες θέσεις εργασίας για τους πολίτες της. Που παράγει επώνυμα, ποιοτικά, πιστοποιημένα προϊόντα με ταυτότητα, υψηλής βιολογικής και προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικά και περιζήτητα στις διεθνείς αγορές.

Για το σκοπό αυτόν παρουσίασε ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με τίτλο «ο δρόμος της ποιότητας, διέξοδος στις αγορές» που θα προβλέπεται η παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγορές στόχους.

Οι κατευθύνσεις του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος διαρθρώνονται σε δεκαεπτά άξονες που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροδιατροφικό τομέα και τον αναβαθμίζουν σημαντικά. Ξεκινώντας από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ως βασικές επιδιώξεις που, όπως επεσήμανε ο κ. Κασαπίδης, μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας στη Δυτική Μακεδονία, με έμφαση στη μεταποίηση και την εξωστρέφεια.

Η εφαρμογή προγράμματος γεωργικής εκπαίδευσης, η ίδρυση γραφείου γεωργικών εφαρμογών, η λειτουργία γραφείου εγγείων βελτιώσεων, η απόκτηση αρδευτικής συνείδησης από τους Δυτικομακεδόνες αγρότες, η ίδρυση σχολικών κήπων, η σύσταση υπηρεσίας στήριξης παραγωγικού περιβάλλοντος και τεκμηρίωσης επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, η καθιέρωση σήματος ποιότητας αγροτικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας, η καθιέρωση του θεσμού των διδακτικών αγροκτημάτων, η σύσταση συμβουλίου εξωστρέφειας και εξαγωγών, η καθιέρωση κλαδικών εκθέσεων και επιστημονικών συνεδρίων, το ειδικό πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων, η ίδρυση ακαδημίας ιατρικής γεωργίας, η ενεργοποίηση της αγροδιατροφικής σύμπραξης καθώς και η λειτουργία γραφείου νομικής συμβουλευτικής και συμπαράστασης σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι μερικές από τις δράσεις που ενσωματώνονται στους δεκαεπτά άξονες που παρουσίασε και ανέλυσε στην ομιλία του ο κ. Κασαπίδης. Παράλληλα άλλα δεκαπέντε ειδικά τομεακά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των βασικότερων αγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Μακεδονία είναι έτοιμα να εφαρμοστούν την επόμενη ημέρα και να σηματοδοτήσουν την αλλαγή πορείας και στον αγροτικό τομέα στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικά για την περιοχή της ανατολικής Εορδαίας ο κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε σε προτάσεις αξιοποίησης του ορεινού όγκου Βερμίου, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για επέκταση των αρδεύσιμων εκτάσεων μέσω των Τ.Ο.Ε.Β., την ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού και του οικοτουρισμού, την αξιοποίηση του δασικού πλούτου και της βιοποικιλότητας, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των διδακτικών αγροκτημάτων, την πιστοποίηση των μήλων και των κερασιών με ευρωπαϊκά πρότυπα και την προώθησή τους στις αγορές της Ευρώπης, την καθιέρωση ειδικού σήματος αγροτικών προϊόντων μαρτυρικών χωριών, την ίδρυση σχολικού κήπου, την επανασύσταση ομάδων παραγωγών και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του αγροτικού, τουριστικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας η κ. Κασαπίδης υπογράμμισε τη διάσταση της παγκοσμιοποίησης και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς μέσα στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε και να διεκδικούμε το ρόλο μας και το μερίδιό μας ως Δυτική Μακεδονία τόσο στον καταμερισμό της εργασίας όσο και της παραγωγής. Η διεκδίκηση αυτή όπως τόνισε φέρνει καλά αποτελέσματα όταν γίνεται με όρους συλλογικότητας, αξιοποίησης επιστημονικής γνώσης, σωστής οργάνωσης με αξιοκρατία και συστηματική δουλειά.

Ακολουθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος του συνδυασμού «αλλάζουμε πορεία» για την αγροτική ανάπτυξη:

 • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικού τομέα.

Η εικόνα σήμερα…

Η εκτενής παγκοσμιοποίηση του εμπορίου κλονίζει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα τα καταναλωτικά κοινωνικά πρότυπα έναντι των παραγωγικών, που επικράτησαν τις τελευταίες δεκαετίες και το μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο κυρίως στις υπηρεσίες έναντι της παραγωγής, ευνόησε τη μετανάστευση και την αστυφιλία και οδήγησε στη σταδιακή ερήμωση της υπαίθρου, αλλά και τη διεύρυνση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της χώρας. Η αποψίλωση του αγροτικού τομέα εντείνεται και από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν εντελώς άστοχα και αδικαιολόγητα τα τελευταία χρόνια και στον αγροτικό τομέα.

Η μέριμνα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Δυτική Μακεδονία επιβάλλεται να είναι μια σημαντική δράση και για την περιφερειακή αρχή. Παράμετροι που την επηρεάζουν καθοριστικά, είτε ως δομές, είτε ως λειτουργικές υποδομές, έχουν παραμεληθεί σοβαρά στην περιφέρεια μας. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη του κοινωνικού περιβάλλοντος με υποδομές και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο, οφείλει να είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης. Οι αγροτικές οικογένειες δεν είναι δεύτερης κατηγορίας και πρέπει να απολαμβάνουν ισότιμα τα κοινωνικά αγαθά με τους κατοίκους των αστικών κέντρων.

Η οριζόντια διαχείριση της αγροτικής οικονομίας, χωρίς στοχευμένες και καλά σχεδιασμένες πολιτικές, οδηγεί σταθερά στην απαξίωση της αγροτικής παραγωγής στην περιφέρειά μας. Παρεμβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον της υπαίθρου (εγγειοβελτιωτικές και εγγειοδιαρθρωτικές, στήριξη του συνεργατισμού, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενσωμάτωση καινοτομίας) που συμβάλλουν θετικά στην οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είναι ανύπαρκτες τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην κατασκευή αρδευτικών έργων και αναδασμών την τελευταία πενταετία, όπου δεν έγινε απολύτως τίποτα!

Η περιφέρεια μας εδώ και χρόνια λειτουργεί ως αποικία πρώτων υλών. Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής παραγωγής μεταφέρεται και μεταποιείται εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Η απώλεια προστιθέμενης αξίας, πλούτου, θέσεων εργασίας, μεριδίου αγοράς, ταυτότητας και επωνυμίας προϊόντων και υπηρεσιών, είναι συνέπειες της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης και αιτίες απαξίωσης της ζωής στην ύπαιθρο.

Φωτεινές εξαιρέσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων ή και τοπικών κοινωνιών που λειτουργούν και παράγουν οργανωμένα στην Περιφέρεια μας επιβεβαιώνουν τον κανόνα της μοναχικής τους πορείας.

Αλλάζουμε πορεία γιατί…

Η αγροτική ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία, μετά τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα με την πρώιμη έλευση της μεταλιγνιτικής περιόδου και τη βαθιά κρίση στη γούνα, αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα. Είναι η πιο σίγουρη και ασφαλής διέξοδος στη δύσκολη αυτή περίοδο για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να εγγυηθεί εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, καλό εισόδημα, αναζωογόνηση της υπαίθρου και μεγάλη προστιθέμενη αξία στην πρωτογενή παραγωγή σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα.

Σκύβουμε με ευαισθησία, γνώση και αγωνία πάνω από τον πρωτογενή τομέα, σε μια ιστορική καμπή για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβαίνουμε με αποτελεσματικό τρόπο, στην αναδιάρθρωση βασικών δομών οργάνωσης και καινοτόμων εφαρμογών παραγωγής.

Επιβάλλεται η χάραξη στρατηγικής στον αγροτικό τομέα και η εφαρμογή κατάλληλης περιφερειακής αγροτικής πολιτικής που θα οδηγήσει στην επίτευξη σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Για εμάς ο αγροτικός τομέας αποτελεί μέρος της λύσης της οικονομικής κρίσης και όχι μέρος του προβλήματος, με οδηγό ένα οργανωμένο σχέδιο ολοκληρωμένης και ισόρροπης αγροτικής ανάπτυξης.

Μέλημά μας είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών επιχειρήσεων και η βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος, μέσω της αύξησης της ποιοτικής παραγωγής και της παραγωγικότητας όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας που λαμβάνουν χώρα στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι εξασφαλίζεται το εισόδημα των παραγωγών, η αύξηση της απασχόλησης, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η κοινωνική συνοχή στην Περιφέρειά μας.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη βελτιστοποίηση της οικονομικότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη μεγέθυνσή τους που πρέπει να εδράζεται στον υγιή συνεργατισμό, την έγγειο αναδιάρθρωση, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την εκπαίδευση για βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Στόχος η διασφάλιση μίας οικονομικά και ταυτοχρόνως περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργικής δραστηριότητας.

Όραμά μας είναι η Δυτική Μακεδονία που παράγει, μεταποιεί και εμπορεύεται ποιοτικά, ανταγωνιστικά διεθνώς, επώνυμα, πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα με ταυτότητα, υψηλής διατροφικής και προστιθέμενης αξίας. Εφαρμόζουμε για το σκοπό αυτόν ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με τίτλο «ο δρόμος της ποιότητας, διέξοδος στις αγορές» που θα προβλέπεται η παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγορές στόχους.

Η προσεχής προγραμματική περίοδος 2021 – 2027 συνιστά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να εγκαταλείψει την λογική της συγκυριακής μικρο-διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων υπέρ της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την εξυπηρέτηση των στόχων μίας περιφερειακής στρατηγικής στον τομέα της γεωργίας.

Οι κύριοι άξονες της πολιτικής μας στον αγροτικό τομέα είναι:

 1. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Εφαρμογή προγράμματος γεωργικής εκπαίδευσης. Παράλληλα συστήνουμε γραφείο γεωργικών εφαρμογών. Σκοπός η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στους επαγγελματίες αγρότες, με διαρκή και συστηματική επιμόρφωση και εκπαίδευση σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά, οικονομικά και νομοθετικά δεδομένα που αφορούν στο επάγγελμά τους.
 2. Στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και διασύνδεσή τους με την πρακτική εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων και παραγωγών σε ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ή τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Στήριξη και ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία.
 3. Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Κατασκευή και συντήρηση βασικών υποδομών που διευκολύνουν στην παραγωγή και καθιστούν τις συνθήκες εργασίας των παραγωγών πιο ανθρώπινες και πιο αποδοτικές. Νομιμοποίηση και αδειοδότηση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τα συλλογικά τους όργανα. Επόμενο βήμα η κάλυψη των αναγκαίων βασικών υποδομών.
 4. Στήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω εγγειοδιαρθρωτικών και εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων (αρδευτικά, αναδασμοί) και του υγιούς συνεργατισμού. Λειτουργία γραφείου εγγείων βελτιώσεων. Κίνητρα για την οργάνωση των παραγωγών και της παραγωγής σε συλλογικά σχήματα και δίκτυα. Προωθούμε την προσαρμογή του μοντέλου παραγωγής από τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές επιχειρήσεις, που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας προς ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
 5. Ανάπτυξη παραγωγικού περιβάλλοντος. Διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για ενθάρρυνση της μεταποίησης τοπικά της αγροτικής παραγωγής και στους τέσσερις κλάδους του αγροτικού τομέα. Σύσταση γραφείου στήριξης παραγωγικού περιβάλλοντος και τεκμηρίωσης επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα στη Δυτική Μακεδονία. Προώθηση και στήριξη της παραγωγής τελικών επώνυμων, πιστοποιημένων προϊόντων στην αλυσίδα σίτος – αλεύρι – ψωμί, αραβόσιτος – ψυχανθή – ζωοτροφές, γάλα – γιαούρτι / ΦΕΤΑ – τυροκομικά, σφάγιο – κρέας – αλλαντικά / παράγωγα, ευγενή φυτά –αιθέρια έλαια / εκχυλίσματα– φάρμακα / αρώματα / καλλυντικά / συμπληρώματα διατροφής, ώστε να συγκρατηθεί η προστιθέμενη αξία ως εισόδημα, οι θέσεις εργασίας και η φήμη στον τόπο μας. Αξιοποίηση νέων επιστημόνων και έγκυρων επιστημονικών εργασιών και μελετών που τεκμηριώνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 6. Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και των συστημάτων ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Καθιέρωση σήματος ποιότητας αγροτικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας. Θέσπιση σήμανσης (ορεινής παραγωγής, ιστορικής περιοχής, οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, ενεργειακό αποτύπωμα κ.α.) και προδιαγραφών ποιότητας – ταυτότητας Δυτικής Μακεδονίας. Νέο πιστοποιητικό ποιότητας και προέλευσης για επώνυμα προϊόντα με ταυτότητα Δυτικής Μακεδονίας που θα αποτελεί εγγύηση κορυφαίας ποιότητας και ασφαλούς χρήσης. Ενσωματώνουμε στο πιστοποιητικό αυτό και τη φαρμακευτική αξία των προϊόντων αυτών σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αντίστοιχες απαιτήσεις άλλων χωρών.
 7. Στήριξη των εξαγωγών και της εξωστρέφειας. Αξιοποιώντας υπάρχουσες επιχειρήσεις εφοδιαστικών αλυσίδων, τη γεωγραφική θέση, την εμπειρία και την παράδοση στο εμπόριο, δίνουμε επιπλέον κίνητρα για τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και αλυσίδων αξιών του αγροδιατροφικού τομέα. Στόχος η ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων και της Περιφέρειας μας στο εξωτερικό. Τόνωση των εξαγωγών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εμπορίου. Σύσταση «Συμβουλίου Εξωστρέφειας και Εξαγωγών Δυτικής Μακεδονίας»
 8. Καθιέρωση πανελληνίων και διεθνών κλαδικών εκθέσεων στη Δυτική Μακεδονία. Σε συνδυασμό με επιστημονικά συνέδρια, με επίκεντρο τα ποιοτικά και σημαντικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας (τυροκομικά, κρέατα, κρασί, αρωματικά φυτά, μήλα, ροδάκινα, φασόλια, τομάτες, ξυλεία, δέρματα κ.α.) και τις τοπικές κοινωνίες των παραγωγών.
 9. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Κάλυψη των απαραίτητων δημόσιων κοινωνικών υποδομών στην ύπαιθρο, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Είναι άδικο για τις αγροτικές οικογένειες που διαμένουν στην ύπαιθρο, συγκριτικά με τις αντίστοιχες των αστικών κέντρων να υστερούν σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας.
 10. Συγκράτηση του πληθυσμού και αποκέντρωση. Συνδέουμε την αύξηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία με τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας, με τη βελτίωση των δημογραφικών δεικτών στην Περιφέρειά μας και την αποκέντρωση.
 11. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων της Περιφέρειας, με έργα συντήρησης και κατασκευής βασικών υποδομών πρόσβασης και ύδρευσης. Ολοκλήρωση και αξιοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για βιώσιμη εκμετάλλευση των βοσκότοπων και αύξηση της βοσκοϊκανότητας τους προς όφελος της κτηνοτροφίας και με σεβασμό στο περιβάλλον.
 12. Ταυτότητα της γεωργίας της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της ανάδειξης του αγροτικού τοπίου και της Ελληνικότητας της. Έμφαση στη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής βάσει του ντόπιου γενετικού υλικού φυτικής και ζωικής προέλευσης, προσαρμοσμένου εδώ και αιώνες στα τοπικά οικοσυστήματα. Η γεωργική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας, κομμάτι της ελληνικής γεωργίας και του πολιτισμού. Βασισμένη στην τοπική βιοποικιλότητα (ντόπιες ποικιλίες φυτών, εγχώριες φυλές ζώων) και την ποιοτική υπεροχή.
 13. Ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Ιατρικής Γεωργίας στη Δυτική Μακεδονία. Σκοπός η αξιοποίηση του σπάνιου γενετικού υλικού της πατρίδας μας και της τεχνογνωσίας για την παραγωγή μοναδικών και υψηλής προστιθέμενης αξίας τελικών προϊόντων και σκευασμάτων με κατεύθυνση τον ιατρικό και φαρμακευτικό τομέα.
 14. Ορθολογική διαχείριση των υδάτων με σωστή εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους επαγγελματίες γεωργούς και τους ΤΟΕΒ. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για άρδευση γεωργικών εκτάσεων με φυσική ροή. Συντήρηση και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης για εξοικονόμηση νερού και αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων. Μεγιστοποίηση οικονομικών, ποιοτικών και περιβαλλοντικών ωφελειών που προκύπτουν.
 15. Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της ποιοτικής γεωργικής και αγροδιατροφικής παραγωγής, με τη διατηρήσιμη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.
 16. Ενεργοποίηση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας». Ανενεργή από συστάσεως της, έχει την ευθύνη για τη χάραξη στρατηγικής στον αγροτικό τομέα της Δυτικής Μακεδονίας. Σε συνδυασμό με την κεντρική πολιτική και στρατηγική του υπουργείου επιδιώκει τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που της παρέχονται κεντρικά και ευρωπαϊκά.
 17. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη συμβολαιακή γεωργία. Καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος της διακύμανσης των τιμών του παραγωγού. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και στήριξη των επαγγελματιών παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας από επιτήδειους, θέτουμε στην υπηρεσία τους, γραφείο νομικής συμβουλευτικής και συμπαράστασης, σύμφωνα και με τα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών για την καλή εκτέλεση των συμφωνιών και συμβάσεων που έχουν υπογράψει για τη διάθεση της παραγωγής τους.

Τέλος υλοποιούμε ειδικά τομεακά προγράμματα για την κτηνοτροφία, τα βοσκοτόπια, τη δεντροκομία, τα ψυχανθή, τα λαχανοκηπευτικά, τα αρωματικά φυτά, τα δημητριακά με στόχο τόσο την υποκατάσταση των εισαγωγών όσο και την αύξηση των εξαγωγών.

        Οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης του αγροδιατροφικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία και να καταστήσουμε την περιφέρειά μας επίκεντρο εξελίξεων, επιστημονικών και παραγωγικών, σε τομείς και κλάδους του. Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος μπορεί να εγγυηθεί μέσω των νέων επενδύσεων και του παραγόμενου νέου πλούτου, αρκετές εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας.

Αντιμετωπίζουμε τους παραγωγούς ως επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα και τα αγροτικά προϊόντα τους ως δημόσια αγαθά. Αναγκαία για την καλή υγεία και διατροφική επάρκεια του πληθυσμού, την ασφάλεια εφοδιασμού στη βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη του εμπορίου και της εξωστρέφειας.

Η Δυτική Μακεδονία δικαιούται ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και παραγωγής αγροδιατροφικών επώνυμων, ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο χρόνος υλοποίησης της προοπτικής αυτής εξαρτάται από την ταχύτητα εφαρμογής των αναγκαίων αλλαγών και την υλοποίηση ρεαλιστικών πολιτικών και συλλογικών αυτονόητων επιδιώξεων.

Μοιραστείτε την είδηση