Τρεις προσφορές για την κτηριακή επέκταση νοσοκομείου Κοζάνης

1 Min Read

Προχωράει το νέο κτήριο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Σήμερα 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»  προϋπολογισμού 16.300.000,00 Ευρώ,  χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & Εθνικοί Πόροι Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου που πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και κατατέθηκε η κατάθεση τριών προσφορών από τις εταιρείες ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και ΜΤ Α.Τ.Ε.

- Advertisement -

Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί για την 26-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Μοιραστείτε την είδηση