Τριήμερο FORUM Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό: Ο διάλογος ξεκίνησε, του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη

4 Min Read

Την Κυριακή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο FORUM ΙΔΕΩΝ που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης και στο οποίο παρουσιάστηκαν προβληματισμοί, απόψεις, ιδέες και προτάσεις για τις βιβλιοθήκες και τον πολιτισμό. Επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί και πολίτες συμφώνησαν ότι ο πολιτισμός συμβάλλει, τόσο στην κοινωνική πρόοδο, όσο και στην ανάπτυξη με όρους οικονομικούς και επισημάνθηκε ότι η νέα Βιβλιοθήκη μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την κορωνίδα αυτού του εγχειρήματος.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, που αναλάβαμε τα ηνία της διοίκησης του Δήμου Κοζάνης, θέσαμε το έργο της ολοκλήρωσης του κτιρίου της βιβλιοθήκης, αλλά και της προετοιμασίας της λειτουργίας της, σε ύψιστη προτεραιότητα.

- Advertisement -

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από αστοχίες στην αρχική μελέτη, καθώς και στον τελικό προϋπολογισμό, στο διάστημα της θητείας μας ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής, αφού έως τον Σεπτέμβριο του 2014 είχε κατασκευαστεί περίπου το 35% του κτιρίου.  Προχώρησε η μουσειολογική μελέτη,  ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια του εξοπλισμού, ενσωματώνοντας σε αυτές τον εξοπλισμό ασφάλειας τεκμηρίων (RFID) που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, συμπεριλήφθηκε μέριμνα για την συντήρηση των πολυτίμων και συμβατοποιήθηκε η  κρίσιμη διαδικασία απογραφής και  μεταφοράς των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της ΚΔΒΚ προχώρησε στην τεκμηρίωση χειρογράφων, στην παρουσίαση των θησαυρών της βιβλιοθήκης, στην έκδοση λογοτεχνικού περιοδικού και βιβλίων, ενώ διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων που με στόχο την ανάπτυξη της δικτύωσης της Βιβλιοθήκης και τη διεύρυνση της ατζέντας σε γενικότερα ζητήματα Πολιτισμού.

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη ήταν η εκπόνηση από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΔΒΚ του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Βιβλιοθήκης, ο οποίος  εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΚΔΒΚ και από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου, τόσο οι δημοτικές παρατάξεις, όσο και  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Στρατηγική επιλογή του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποτέλεσε η σύναψη σειράς συνεργασιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του πλούτου της Βιβλιοθήκης. Καταστάλαγμα αυτής της πολιτικής είναι και η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του FORUM ΙΔΕΩΝ.

Στο FORUM, το οποίο πήρε μία πανελλαδική διάσταση, παρόντες ήταν και εκπρόσωποι σημαντικών φορέων και θεσμών της χώρας μας, όπως η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ριζάρειος Σχολή, η Βιβλιοθήκη το Ιδρύματός Ωνάση κ.α., οι οποίοι κατέδειξαν με την παρουσία τους την σημασία του τριημέρου.

Η Βιβλιοθήκη της Κοζάνης έρχεται να στεγάσει όλον τον Πολιτισμό του τόπου μας, αποτελώντας τον κεντρικό άξονα της πολιτιστικής πολιτικής μας. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος σύστασης Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Ως διοίκηση του Δήμου Κοζάνης έχουμε την πλήρη ευθύνη για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, για την εξωστρέφεια του εγχειρήματος, αλλά και για την ολοκληρωμένη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο.

Η  λειτουργία της νέας μας Βιβλιοθήκης αποτελεί διακύβευμα τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και της ίδιας της κοινωνίας. Γι’ αυτό είναι κρίσιμη η συστράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου, μακριά και πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικές στρατηγικές.

 

Λευτέρης Ιωαννίδης

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Μοιραστείτε την είδηση