Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014 – 2020

1 Min Read

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος».
Οι νέες ημερομηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την δημιουργία νέων υποβολών, ορίζεται η 05/06/2018.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρώτου και του δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018.
Τα παραπάνω καθορίζονται με την υπ΄αριθμ. 4251/23-05-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ η οποία επισυνάπτεται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με:
κα Κ. Κοκκέρη
κα Μ. Χατζηκώστα 2461351414 & 2461351242 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
κα Σ. Περιστέρη
κ. Θ. Κωνσταντινόπουλος 2461351368 & 2461351322 για την ΠΕ Κοζάνης
κ. Γ. Παπαναούμ
κα Α. Νασιοπούλου 2467350252 για την ΠΕ Καστοριάς
κα Κ. Τασοπούλου
κ. Δ. Κανιστρά 2462353102 & 2462353094 για την ΠΕ Γρεβενών
κ. Ι. Πολατίδη
κα Ουρ. Παπαδοπούλου 2385350542 & 2385350554 για την ΠΕ Φλώρινας

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- Advertisement -

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΤΙΚΑ

Μοιραστείτε την είδηση