Βγήκαν τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

3 Min Read

Εντός του καλοκαιριού η πρώτη προκήρυξη

Την έκδοση και καταχώριση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού. Πρόκειται για τα αποτελέσματα του πλέον μαζικού διαγωνισμού των τελευταίων ετών.

- Advertisement -

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιτυχόντων στον διαγωνισμό ανήλθε σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.

Προκειμένου οι επιτυχόντες του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση το ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στη συσχέτιση των κωδικών θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.

Oι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να συμμετάσχουν, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του δημοσίου.

Κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού το ΑΣΕΠ θα συντάσσει και θα εκδίδει προκηρύξεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού.

Στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα καλέσει ένα μέρος όσων υπέβαλλαν αίτηση να καταθέσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στην προκήρυξη. Η νέα διαδικασία για τις προσλήψεις θα είναι γρηγορότερη από τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, οπότε αναμένονται πολύ σύντομα οι νέοι διορισμοί, ίσως και μέσα στο φθινόπωρο.

Πώς θα γίνουν οι διορισμοί- Πότε αναμένεται η πρώτη προκήρυξη

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται η πρώτη προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων, ενώ όπως μεταδίδουν πηγές, η προκήρυξη είναι έτοιμη και αφορά συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ με διαδικασία όμοια όλων των προκηρύξεων.

Πηγή: https://www.alfavita.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση