Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία Από την Θεωρία στην Πράξη

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Από την θεωρία στην πράξη» την Πέμπτη 21 Μαρτίου Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Η εσπερίδα γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P (Material Match Making Platform) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.

 

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης,

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

 

19.00 – 19.15      Εγγραφές

19.15 – 19.30      Χαιρετισμοί

19.30 – 19.45      Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Κοζάνης, το έργο SYMBI

Δημήτριος Κακουλίδης, Δήμος Κοζάνης – Νικόλαος Κουτσομάρκος, Εξωτερικός Συνεργάτης έργου

19.45 – 20.00      Παρουσίαση του έργου LIFE M3P και της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας για τη βιομηχανική συμβίωση,      Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

20.00 – 20.15      Σχέδια Δράσης Κυκλικής Οικονομίας: Από την θεωρία στην πράξη, το έργο BIOREGIO

Δρ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, Διευθυντής ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας

20.15 – 20.30      CESME – Κυκλική Οικονομία και ΜΜΕ: Όταν η Καινοτομία Συναντά την Κυκλική Οικονομία

Δρ. Χρήστος Καρκανιάς, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατ. Θεσσαλονίκης

20.30 – 20.45      Κυκλική Οικονομία στον κλάδο του ξύλου: Η περίπτωση της Μαύρης Πεύκης

Χλιάπας ΑΕ – Βιομηχανία Ξύλου

20.45 – 21.15      Ερωτήσεις – Συζήτηση

Μοιραστείτε την είδηση