Βράβευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

3 Min Read

Με το βραβείο “Επεξεργασία Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος” στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα, τιμήθηκε η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα πλαίσια των Greek Green Awards 2019.

- Advertisement -

Η βράβευση ήρθε μετά από – την μοναδική- ομόφωνη άποψη της επιστημονικής επιτροπής της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), η οποία αποτελούνταν από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων καθώς και εκπροσώπους επιμελητηρίων και φορέων.

Η διάκριση αποτελεί μία πανελλήνια αναγνώριση του έργου που επιτελείτε στην Δυτική Μακεδονία σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφού το 2018 ήταν μία χρόνια σταθμός για την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και την Περιφέρεια, καθώς αφενός μεν η εταιρεία συμπλήρωσε 20 χρόνια από την ίδρυσή της, από την άλλη – και μετά από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) – επετεύχθη ο στόχος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31, αναφορικά με την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων από την ταφή, αφού το ποσοστό εκτροπής ξεπέρασε 86%, υπερκαλύπτοντας τόσο τον στόχο της Σύμβασης Σύμπραξης (80%), όσο και τον στόχο της οδηγίας (65%).

Η επίτευξη του στόχου εντός του χρονικού ορίου που θέτει η Οδηγία, επιβεβαιώνει ακόμη μία  φορά την ορθότητα των επιλογών, καθώς και του σχεδιασμού των υποδομών για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως το κλείσιμο των 207 χωματερών το 2005 και η πλήρης και έγκαιρη αποκατάστασή τους στα τέλη του 2007, έκαναν την Δυτική Μακεδονία την πρώτη περιφέρεια που απαλλάχτηκε από το αίσχος της ανεξέλεγκτης και περιβαλλοντικά επιζήμιας διάθεσης, έτσι και σήμερα η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη που επιτυγχάνει το στόχο της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων από την ταφή.

Επιπλέον το 2018 οδηγήθηκαν σε ελεγχόμενη διάθεση σε ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ  ποσότητες μικρότερες του 40% των συνολικών αποβλήτων όπως προβλέπει τόσο το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) όσο και ο ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων).

Επίσης, με την λειτουργία της ΜΕΑ αυξήθηκαν και οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτήθηκαν το 2018, καθώς από τις διαδικασίες επεξεργασίας προέκυψαν περισσότεροι από 11.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών στους οποίους αν προστεθούν και οι 6.000 τόνοι που προέρχονται από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ανεβάζουν τις ποσότητες στους 17.000 τόνους/έτος ή ποσοστό 18% του συνόλου των ΑΣΑ που παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι το 80% του στόχου του ΠΕΣΔΑ το οποίο και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020.

Μοιραστείτε την είδηση