Του Σωκράτη Μουτίδη (sokmoutidis@gmail.com)

Σε φάση «διαπραγμάτευσης» με το Υπουργείο Ανάπτυξης, φαίνεται πως μπήκαν οι πέντε τοπικοί σύμβουλοι που απαρτίζουν το Τοπικό Συμβούλιο Ακρινής, μετά την εναλλακτική της μετεγκατάστασης πρόταση που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση στις 4 Μαρτίου. Αρχικά οι τρεις τοπικοί σύμβουλοι (Πουτογλίδης, Σισμανίδης, Μουρατίδης) που έχουν και την πλειοψηφία στο όργανο, προχώρησαν σε τροποποιητικές βελτιώσεις της αρχικής πρότασης και εν συνεχεία ο Πρόεδρος του ΤΑ Χάρης Καζαντσίδης μαζί με τον σύμβουλο Βασίλη Καρακατσάν, προχώρησαν σε νέες βελτιώσεις. Ωστόσο αυτό δείχνει πως οι πέντε σύμβουλοι δεν πιστεύουν πλέον στην μετεγκατάσταση του χωριού, όπως πιστεύει ακράδαντα ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής και οι περίπου 700 κάτοικοι του χωριού που έχουν υπογράψει πως είναι υπέρ της μετεγκατάστασης.

Όπως έγραψε αναλυτικά ο «Χρόνος» στο φύλλο της 5ης Μαρτίου, η εναλλακτική της μετεγκατάστασης πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κατασκευή και απόδοση στου κατοίκους φωτοβολταϊκού ισχύος 20 Μεγαβάτ
 • Κατασκευή υποδομών και αναβάθμιση του χωριού
 • Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κατοικιών της Ακρινής μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ
 • Εγκατάσταση στις στέγες των σπιτιών φωτοβολταϊκού έως 6 Κιλοβάτ για τις ενεργειακές ανάγκες
 • Κατάρτιση των κατοίκων σε νέες δεξιότητες
 • Δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία επιχειρηματικής ζώνης νέων τεχνολογιών σε κοντινή από τον οικισμό απόσταση.

Η πρόταση των τριών τοπικών συμβουλών, έρχεται μετά την επιβεβαίωση Παπαθανάση πως η πρόταση του τελευταίου επιδέχεται αλλαγών. Οι σύμβουλοι Πουτογλίδης, Σισμανίδης και Μουρατίδης, μεταξύ άλλων ζητούν:

 • Την αύξηση ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού από 20 σε 60 Μεγαβάτ
 • Η συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα να γίνει με κριτήρια που θα προτείνουν οι κάτοικοι και θα αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο
 • Να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί ως μέλος στο μέλλον φυσικό πρόσωπο
 • Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους ήδη συμμετέχουν σε άλλη ενεργειακή κοινότητα να μπορούν να συμμετάσχουν και στη νέα
 • Να προβλεφθεί υποσταθμός με μεγαλύτερη ισχύ προκειμένου σε αυτόν να «κουμπώσουν» και φωτοβολταϊκά κατοίκων
 • Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μέσω του Εξοικονομώ να γίνει με συμμετοχή κάθε σπιτιού το πολύ 5% της συνολικής επένδυσης
 • Στο πρόγραμμα αυτό να συμπεριληφθούν και οι κατοικίες που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια
 • Να γίνει σε κεντρική σημείο του χωριού μουσείο λιγνίτη για την διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς
 • Αύξηση ισχύος φωτοβολταϊκών στις στέγες από 6 σε 8 Κιλοβάτ
 • Να είναι θετικός ο ΔΕΔΔΗΕ στα αιτήματα σύνδεσης
 • Να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά στις στέγες και των κτιρίων που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια καθώς και σε βιοτεχνίες και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ακρινής

Οι παραπάνω προτάσεις, συνοδεύονται και από έναν «Πίνακα Εξειδίκευσης Δράσεων» στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι φορείς που θα αναλάβουν την κάθε δράση και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Όσον αφορά στο τελευταίο, η ολοκλήρωση των δράσεων ορίζεται εντός του 2023.

Στις 22 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χάρης Καζαντσίδης και ο σύμβουλος Βασίλης Καρακατσάν, με έγγραφο τους προς τον Δήμαρχο Κοζάνης και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, θέτουν ερωτήματα και προβληματισμούς για την πρόταση Παπαθανάση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τις δικές τους βελτιωτικές προτάσεις. Μερικούς από τους προβληματισμούς και μερικές από τις προτάσεις τους αναφέρονται παρακάτω:

 • Ποιο το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, ο χρόνος λειτουργίας και ζωής του φωτοβολταϊκού που θα κατασκευαστεί
 • Αν θα λειτουργεί με σταθερή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αν τα έσοδα θα φορολογούνται
 • Προτείνεται η δημιουργία τριών ενεργειακών κοινοτήτων από 18 Μεγαβάτ, με συνολική ισχύ 54 Μεγαβάτ
 • Ποιοι θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα (σύμφωνα με το νόμο μόνο ένα ΑΦΜ από κάθε οικογένεια μπορεί να συμμετέχει)
 • Να συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Να μην επιβαρυνθεί με καμία δαπάνη η ενεργειακή κοινότητα
 • Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ να είναι επιλέξιμες όλες οι κατοικίες ηλεκτροδοτούμενες και μη
 • Για όσους ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιήσει το Εξοικονομώ να προβλεφθεί ποσό 14.000 ευρώ για συντήρηση και βελτίωση της κατοικίας τους
 • Να μην συνυπολογιστεί ως «όφελος» ανά σπίτι το ποσό των 28.000 ευρώ για τα έργα υποδομής γιατί αυτά είναι ευθύνη καθαρά της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης
 • Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες να είναι 100% επιδοτούμενα
 • Η ισχύς τους να είναι 10 Κιλοβάτ
 • 000 ευρώ ανά κατοικία για λειτουργική, αισθητική, συντήρηση και βελτίωση της
 • Να μην κατασκευαστούν άλλα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι να εκδοθεί το ειδικό χωροταξικό
 • Διάθεση χωραφιών στους κατοίκους σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας

Η πρόταση κλείνει με την προϋπόθεση πως την τελική απόφαση θα πάρουν οι κάτοικοι της Ακρινής αφού πρώτα αποσαφηνιστεί  με λεπτομέρεια το σχέδιο.

Μετά και από τις παραπάνω προτάσεις – βελτιώσεις, ο μοναδικός αμετάβλητος παράγοντας στην υπόθεση «μετεγκατάσταση Ακρινής» είναι η θέση του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής για μετεγκατάσταση και η προσφυγή του Κωνσταντίνου Πουτακίδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Επιτροπή Αναφορών για την μη τήρηση του νόμου που προβλέπει την μετεγκατάσταση.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr