WWF Ελλάς: Λανθασμένη η πώληση μονάδων της ΔΕΗ

4 Min Read


Το WWF Ελλάς έστειλε προς τους βουλευτές αναλυτικά σχόλια για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή για τα «διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»
Το νομοσχέδιο για την πώληση του 40% του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη βιωσιμότητα του ενεργειακού μοντέλου της χώρας, της εθνικής οικονομίας, της ΔΕΗ και των εργαζομένων της, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας.
Η περιβαλλοντική οργάνωση εκτιμά ότι η πώληση τμήματος των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της ΔΕΗ είναι λανθασμένη καθώς:
Θα διαιωνίσει το περιβαλλοντικά επιζήμιο, αλλά πλέον και οικονομικά καταστροφικό λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής, επιβάλλοντας την κατασκευή νέων λιγνιτικών μονάδων και τη συνέχιση της λιγνιτικής εκμετάλλευσης για τις επόμενες δεκαετίες.
Δεν θα πετύχει τον στόχο που επιδιώκει, την ενίσχυση δηλαδή του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Χαρακτηριστική είναι η στρέβλωση του ανταγωνισμού που επιβάλλεται με την ανάγκη κατασκευής και δεύτερης νέας λιγνιτικής μονάδας (Μελίτη ΙΙ) τη στιγμή που είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι (και) αυτή θα είναι ζημιογόνος χωρίς δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Επίσης στρέβλωση του ανταγωνισμού -και μάλιστα εις βάρος της ΔΕΗ- είναι και ο περιορισμός της λειτουργίας της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V», ώστε να εξασφαλίζονται ώρες λειτουργίας για τις δύο προς πώληση λιγνιτικές μονάδες.
Διαιωνίζει μια λανθασμένη πρακτική παρατάσεων και νομοθετικών διευθετήσεων σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση λιγνιτικών μονάδων. Το διαφαινόμενο αδιέξοδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με την εκπόνηση νέων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση περιβαλλοντικών όρων με βάση αυτές. Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα όρια εκπομπών και να υιοθετηθούν οι πραγματικά βέλτιστες και πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.
Αφήνει τους εργαζόμενους στον αέρα, καθώς προαναγγέλλει μειώσεις προσωπικού χωρίς να εξασφαλίζει πόρους για την επανεκπαίδευση και την απορρόφησή τους σε άλλους παραγωγικούς τομείς.
Μειώνει τον τοπικό πόρο ανάπτυξης που δίνεται στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας για να αντισταθμίσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος που προκαλείται σε αυτές από τη λιγνιτική δραστηριότητα.
Δεν εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους (πχ μέσω της διοχέτευσης τμήματος των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2) για τη μετάβαση των τοπικών κοινωνιών στην επερχόμενη μεταλιγνιτική περίοδο.
Για τους παραπάνω λόγους, το WWF Ελλάς καλεί τους βουλευτές να καταψηφίσουν συνολικά το νομοσχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο η Βουλή θα στείλει καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, με στόχο τη ματαίωση της πώλησης του 40% του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ και την αρωγή τους στα βήματα σταδιακής απεξάρτησης της χώρας από τον λιγνίτη, ώστε οι τοπικές κοινωνίες στις λιγνιτικές περιοχές να έχουν την ευκαιρία και τους πόρους να στραφούν προς ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.
«Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να αφήνει τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας στο έλεος της επερχόμενης μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. Είναι απολύτως αναγκαίο να διοχετεύσει τμήμα των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2 για τη μετάβαση των τοπικών κοινωνιών στη μεταλιγνιτική περίοδο» δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος Τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς και συνέχισε. «Η λογική των παρατάσεων και των νομοθετικών διευθετήσεων σοβαρών αδειοδοτικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λιγνιτική λειτουργία πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Απαιτούνται νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και απόλυτος σεβασμός των νέων ορίων εκπομπών στους νέους περιβαλλοντικούς όρους».
Διαβάστε στο ακόλουθο link την επιστολή του WWF Ελλάς προς τους Έλληνες βουλευτές με τα αναλυτικά σχόλια επί του νομοσχεδίου.
http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_comments_PPC_sale_final.pdf

Μοιραστείτε την είδηση