Στο σχεδιασμό επέκτασης των δικτύων μέσης πίεσης φυσικού αερίου Μαυροδένδρι, Ποντοκώμη, Δρέπανο, Χαραυγή, Κρόκος και Περδίκκας

3 Min Read

Με νέες αλλαγές έρχεται προς διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ) για την περίοδο 2020-2024 μετά την νέα αναθεώρησή του – 2η στη σειρά – και υποβολή του για έγκριση στη ΡΑΕ.

Να σημειώσουμε ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα της εταιρείας διανομής τελεί υπό διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

- Advertisement -

Στο νέο Πρόγραμμα, η ΔΕΔΑ αντικαθιστά την πόλη της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας με την κωμόπολη Περδίκκα, καθώς επίσης, στο δήμο Κοζάνης αντικαθιστά την πόλη της Κοζάνης με τις περιοχές Μαυροδένδρι, Ποντοκώμη, Δρέπανο, Χαραυγή και Κρόκος. Μια 3η σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης είναι ο αποκλεισμός της πόλης του Αμυνταίου, η οποία τίθεται εκτός του σχεδίου ανάπτυξης.

Επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του energypress, η νέα αλλαγή αφορά την ένταξη, εκ νέου, στο σχεδιασμό επέκτασης των δικτύων μέσης πίεσης φυσικού αερίου των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας (Πτολεμαΐδας) και Αμυνταίου.

Είναι τρεις δήμοι που υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό, εξαιρέθηκαν στη συνέχεια λόγω των αποφάσεων για λειτουργία ενιαίας μονάδας τηλεθέρμανσης, και επανέρχονται τώρα, ικανοποιώντας τα αιτήματα των τοπικών φορέων. Τα δίκτυα μέση πίεσης θα αναπτυχθούν στις κωμοπόλεις των Δήμων και στις αντίστοιχες βιομηχανικές ζώνες, αλλά όχι στις τρεις πόλεις, λόγω της τηλεθέρμανσης που θα λειτουργήσει εκεί.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 3.450 Οικιακοί, 683 Εμπορικοί και 10 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 46.010 MWh για τους Οικιακούς, 61.128 MWh για τους Εμπορικούς και 78.338 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

Σε ότι αφορά την κωμόπολη Περδίκκα, η εκτίμηση της ΔΕΔΑ περιλαμβάνει 150 οικιακούς πελάτες και 4 εμπορικούς το 2022 και αντίστοιχα για τα επόμενα έτη τα αντίστοιχα νούμερα πάνε ως εξής: 81-1 για το 2023, 81-1 για το 2024, φτάνοντας τους 312 οικιακούς πελάτες και τους 6 εμπορικούς στη πενταετία.

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου αναθεωρημένου Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ και εδώ το αναθεωρημένο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ.

Μιχάλης Μαστοράκης energypress

Μοιραστείτε την είδηση