Ξεκινά η εκπόνηση της μελέτης για την στατική ενίσχυση του Νοσοκομείου Κοζάνης

2 Min Read

Την σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για την στατική ενίσχυση των κτιρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρείων του “Μαμάτσειου” Νοσοκομείου Κοζάνης, υπέγραψαν την Τρίτη 8 Αυγούστου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο Διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Σιόλιος.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνησης μελέτης που στόχο έχει τη λειτουργική βελτίωση σε τμήματα του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης. Γεγονός είναι ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» Νοσοκομείου αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται διαχρονικά από την
ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Η λειτουργία και η ασφάλεια των «χρηστών» των εγκαταστάσεων αυτού είναι ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία, τόσο κατά τη διάρκεια σεισμού όσο και μετά από αυτόν.

- Advertisement -

Από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, οι ανεγερθείσες της 1ης φάσης ανάπτυξης του Νοσοκομείου (πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό των κατασκευών), υπολείπονται των απαιτήσεων του Κανονισμού, και ως εκ τούτου απαιτείται η Στατική τους Ενίσχυση. Επί πλέον με την κατασκευή της επέκτασης της νέας πτέρυγας του Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα απελευθερώνονται χώροι στο κτίριο της «Παλιά Πτέρυγα» και των Εξωτερικών Ιατρείων, οι οποίοι και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Αντικείμενο της μελέτης είναι:
• Στατική ενίσχυση υφιστάμενων χώρων της Παλαιάς Πτέρυγας και Εξωτερικών Ιατρείων, συνολικής επιφάνειας 8.200,00 τ.μ.
• Διαρρύθμιση – αναβάθμιση των ίδιων χώρων, επιφάνειας 8.200,00 τ.μ., προκειμένου να ενταχθούν σε αυτές οι νέες χρήσεις.
• Κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων κτιριακών προσθηκών, επιφάνειας 800,00 τ.μ.
• Διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου, επιφάνειας 2.000,00 τ.μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.734.417,23 ευρώ (με ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση