Ξεκινά η πιλοτική συλλογή βιοαποβλήτων στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης μαζί με τη ΔΙΑΔΥΜΑ και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) συνεργάζονται σε ένα διεθνές, τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., το SCALIBUR (SCALable technologies for Recovery Bio-Urban waste). Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων βελτιώνοντας την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών και, κατά συνέπεια, να συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων στην πόλη της Κοζάνης. Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 η πιλοτική υλοποίηση της συλλογής βιοαποβλήτων από τη Λαϊκή Αγορά της Κοζάνης.

Η ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους πωλητές ειδών τροφίμων στους οποίους και θα διανεμηθούν ειδικές σακούλες καφέ χρώματος. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ώστε να μαζευτούν ξεχωριστά τα βιοαπόβλητα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς (όπως είναι τα φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια, ζυμαρικά, ρύζι , όσπρια, ψωμί, γλυκά, γαλακτοκομικά, αυγά κ.λπ.) που σε αντίθετη περίπτωση θα κατέληγαν στον ενιαίο κάδο των αστικών στερεών αποβλήτων. Οι σακούλες θα διανέμονται κάθε Σάββατο πρωί στους πωλητές οι οποίοι αφού τις γεμίσουν θα τις αφήνουν στον χώρο του πάγκου τους ώστε η ΔΙΑΔΥΜΑ να περάσει και να τις συλλέξει μετά το τέλος της.

- Advertisement -

Με αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι φορείς επεκτείνουν στην κύρια Λαϊκή Αγορά της πόλης το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα οικιακά βιοαπόβλητα που υλοποιείτε τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Κοζάνης με σκοπό το εγχείρημα αυτό να επεκταθεί και να υλοποιείτε το επόμενο διάστημα σε πλήρη κλίμακα.

Τέλος, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων πρέπει να καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής, ήτοι 40% του συνολικού βάρους τους, ως το 2023. Η επεξεργασία των χωριστά συλλεγόντων βιοαποβλήτων θα έχει στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο να πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα.

 

Μοιραστείτε την είδηση