Ξεκινά η πιλοτική υπογειοποίηση κάδων στην Κοζάνη

3 Min Read

Στην υπογειοποίηση κάδων συλλογής απορριμμάτων προχωρά πιλοτικά ο Δήμος Κοζάνης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Σε πρώτο στάδιο θα γίνει υπογειοποίηση 12 κάδων.
Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της αισθητικής εικόνα του χώρου αλλά και η βέλτιστη λειτουργικότητας.
«Ξεκινάμε με 12 υπογειοποιημένους κάδους, που θα τοποθετηθούν εντός των επόμενων 2 μηνών, κυρίως σε κεντρικά σημεία σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη καθώς εκτιμούμε πως η διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων είναι κομβικής σημασίας. Βούληση μας είναι να μην μείνουμε στους 12 κάδους αλλά στο μέλλον να αναπτύξουμε το δίκτυο τόσο στα σύμμεικτά απορρίμματα όσο και στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα καθώς κεντρική μας επιλογή είναι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε ευρεία κλίμακα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, που υλοποιώντας της βούληση της Δημοτικής Αρχής, υλοποίησε το σχεδιασμό κάνοντας τη μελέτη και φέροντας εις πέρα τη διαγωνιστική διαδικασία » δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κωνσταντίνος Κοσσυβάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έναρξη της συνεργασίας με ένα Δήμο «μοντέλο» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη διαχείριση απορριμμάτων.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση (12) τεμαχίων υπόγειων συστημάτων – κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) προκειμένου να αναπτυχτεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) στον Δήμο Κοζάνης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες, με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή του συστήματος των υπόγειων κάδων απορριμμάτων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Κοζάνης.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού της πόλης, η ανάπτυξη ενός δικτύου υπογειoποίησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, αποτελεί σκοπό του Δήμου.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση