Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη βελτίωση των κόμβων στο ΤΕΙ της Κοζάνης

2 Min Read

Ξεκίνησαν οι εργασίες σήμερα για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 682.834,24 € (με Φ.Π.Α. 23%), ενώ ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» με έδρα τα Γρεβενά, η οποία προσέφερε έκπτωση 39,57%.

- Advertisement -

Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ. Εναρ. 2013ΕΠ00580065 με ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 453373).

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση του οδικού τμήματος στην Ε.Ο. 3 Κοζάνης – Πτολεμαΐδας από τον κόμβο του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης μέχρι και τον κόμβο των Μελισσίων – Βατερού με τη δημιουργία δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων και τη διαμόρφωση του μεταξύ τους οδικού τμήματος.

Συγκεκριμένα τα τρία τμήματα είναι :

1.Ο ισόπεδος κόμβος στην είσοδο του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης που πρόκειται να γίνει κυκλικός και εγκαθίσταται επί της συμβολής της Ε.Ο. 3 με το Τ.Ε.Ι.
2.Ο ισόπεδος κόμβος που επίσης πρόκειται να γίνει κυκλικός και εγκαθίσταται στη συμβολή της Ε.Ο.3 με τις κατευθύνσεις προς Βατερό και Μελίσσια.
3.Το ευθύγραμμο τμήμα της Ε.Ο. 3 μήκους περίπου 0,4 χλμ που βρίσκεται μεταξύ των δύο προηγούμενων ισόπεδων κόμβων.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, κατασκευή αγωγού ομβρίων, τεχνικών σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών για την αποχέτευση της οδού, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή νησίδων, κρασπέδων και truck aprons, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ηλεκτροφωτισμός.

Μοιραστείτε την είδηση