Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο Δήμο Κοζάνης

2 Min Read

Ο Ξενώνας εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης και λειτουργεί όλο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Διαθέτει επαρκή μέτρα για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων και συνεργάζεται με την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης.
Παρέχεται ασφαλής φιλοξενία βραχείας διάρκειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.τ.λ) με τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα. Η ύπαρξη ενός Ξενώνα βραχείας διαμονής αίρει ένα βασικό εμπόδιο στην απόφαση της γυναίκας να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον και συμπληρώνει τις δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας αναφορικά με την κοινωνική πρόνοια και μέριμνα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Ο Ξενώνας είναι χωρητικότητας 20 ατόμων, διαθέτει κάθετη και οριζόντια προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία και παρέχει ασφαλείς συνθήκες βραχείας διαμονής γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κατάσταση κρίσης εξασφαλίζοντας ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ίδιων και των παιδιών τους, ενδυνάμωση και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινότητα και συνέχιση της ζωής τους σε νέες βάσεις. Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών από τη βρεφική ηλικία έως και την εφηβεία.
Η διαδικασία παραπομπής στον Ξενώνα πραγματοποιείται μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανά την Ελλάδα, των Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων, σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες , νοσοκομεία, Αστυνομία κ.τ.λ.
Οι βασικές παροχές του Ξενώνα είναι:
• Ασφαλής ΔΩΡΕΑΝ διαμονή των γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και των παιδιών τους
• Δωρεάν σίτιση
• Κοινωνική στήριξη και ατομική συμβουλευτική
• Ψυχολογική στήριξη και ατομική συμβουλευτική
• Επαγγελματική συμβουλευτική και ενέργειες προώθησης στην απασχόληση
• Δράσεις δικτύωσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με θέματα έμφυλης βίας
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Μοιραστείτε την είδηση