Υλοποίηση Φόρουμ για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο των τροφίμων μέσα από την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου «ECOWASTE4FOOD»

2 Min Read

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ παρουσίασης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe. Το έργο «ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» αποτελεί ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων (food waste) μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

 

- Advertisement -

Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών αναπτυξιακών φορέων, επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και ακαδημαϊκών φορέων. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου ECOWASTE4FOOD, οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις του, οι προκλήσεις του προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων για τη Δυτική Μακεδονία και της ευκαιρίας της επαναξιοποίησης τους, σχετικές πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ευκαιρίες χρηματοδότησης πρωτοβουλιών για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

 

Το επίκεντρο του Φόρουμ ήταν η παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και οι αντίστοιχες επιλεγμένες δράσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων που θα ενταχθούν στις προσκλήσεις του Θεματικού Στόχου 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή όλων των παραβρισκόμενων, όπου συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προκλήσεις για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προτάσεις και ιδέες για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και ο πιθανός σχεδιασμός για τη δημιουργία τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD στο διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

 

Μοιραστείτε την είδηση