Υπεγράφη η πρόσκληση για το έργο «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Τηλεθέρμανσης», στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης

2 Min Read

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε σήμερα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ  η Πρόσκληση για το έργο  «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Τηλεθέρμανσης» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι:

• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση – Αποχέτευσης Κοζάνης
• Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθάρμανσης Πτολεμαϊδας
• Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθάρμανσης Αμύνταιου

Η Δράση, προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώδίνει λύση σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της Περιφέρειας ΔυτικήςΜακεδονίας και αφορά:

α) στην κατασκευή των αγωγών διασύνδεσης της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το  ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς, κατασκευή νέου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Καρδιάς και διασύνδεση με τις μονάδες παραγωγής θερμικής  ενέργειας ΣΗΘΥΑ, μετασκευές αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αναβάθμιση του  υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής/εφεδρείας και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις.

β) Λοιπά έργα κατασκευής ή εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους, καθώς και κατασκευή – αναβάθμιση υποδομών συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού των σχετικών συστημάτων σε άλλες περιοχές.

Στις επιλέξιμες ενέργειες της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται:

• Αγωγοί Μεταφοράς και διασύνδεσης – Δίκτυα Διανομής – Αντλιοστάσια ή και μετασκευές αντλιοστασίων και συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις.
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
• Κατασκευή διάταξης μονάδας επεξεργασίας & παραγωγής αφαλατωμένου νερού ή /και έργου λήψης αυτού από την υπό ανέγερση νέας μονάδας 5 της ΔΕΗ ΑΕ για την πλήρωση του συστήματος αγωγών μεταφοράς & διανομής τηλεθέρμανσης.
• Μετασκευές Δ.Ε.Η
• Συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας και διευθέτηση οδέυσεων Ο.Κ.Ω
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου μέγιστου π/υ 30.000 ευρώ
• Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες (εφόσον απαιτούνται)
• Απαλλοτριώσεις – Δουλείες – Αγορές Οικοπέδων
Μοιραστείτε την είδηση