Υπεγράφη η σύμβαση που αφορά το έργο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης».

1 Min Read

Υπεγράφη η σύμβαση που αφορά το έργο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης», παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθηγητή Γεώργιου Ιορδανίδη, του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Ευάγγελου Χατζηγεωργιάδη καθώς και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνου Δάρδα.

Το εν λόγω έργο αφορά τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Νέου Διοικητηρίου του Ιδρύματος, στην πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης επιβατικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων θέσεων ΑμΕΑ, στην κεντρική είσοδο του Διοικητηρίου. Σχεδιάστηκαν επίσης, οριοθετημένοι από κράσπεδα χώροι πρασίνου και δενδροφύτευσης με αυτόματο σύστημα ποτίσματος και φωτισμού.

- Advertisement -

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 150.000€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έχει συμβατική αξία 87.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων εθνικού σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση