Υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»

1 Min Read

Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, μεταξύ του εκπροσώπου του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη και του Νικολάου Αντωνίου με Α.Δ.Τ ΑΜ710774 που εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Φωτίου Ιορδανίδη.  

Αντικείμενο της παρούσης κυκλοφοριακής μελέτης είναι: «Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κυρίως της κεντρικής περιοχής της Πτολεμαΐδας, αλλά και τη στάθμευση, η επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επεμβάσεων στο σύνολο της περιοχής και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης».

- Advertisement -

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα 21.912,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο συμβατικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, ήταν στο βασικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να επιτευχτεί η θετική έκβασή της, με δεδομένο ότι η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1999.

Μοιραστείτε την είδηση