Υπέρ της δημιουργίας ενός νέου Ενιαίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η Σύγκλητος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη 20η Συνεδρίασή της στις 29-10-2018, κατά τη συζήτηση των μετά ημερήσιας διάταξης θεμάτων της

- Advertisement -

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

«Ο Πρύτανης και τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός νέου Ενιαίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρότασης που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του έτους 2018»

Ο Πρύτανης και τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση