Υποχρέωση ένταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς για το 2018

3 Min Read

Το 2017, η χρονιά της μετάβασης στις κείμενες διατάξεις (όσον αφορά το κριτήριο της είσπραξης αγροτικών ενισχύσεων) τελειώνει και οι αγρότες μαζί με τους λογιστές τους, θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάγονται υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την νέα χρονιά.

Σχετικά λοιπόν με το κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων, δύο βασικά χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να εξεταστούν είναι:
Α) Ποιο έτος αφορά η επιδότηση που εισπράχθηκε από τους αγρότες και

Β) Τι είδους επιδότηση (ενίσχυση) είναι, προκειμένου να εξεταστεί αν παίζουν ρόλο για την ένταξη των αγροτών, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://iris.gov.gr μπορεί να δει κάποιος το έτος που αφορά η επιδότηση που έλαβε το 2017 ενώ καλό θα ήταν να ελεγχθούν και οι κινήσεις του αντίστοιχου τραπεζικού του λογαριασμού που καταβάλλονται οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2017, ανεξαρτήτως ποιο έτος αφορούν, παίζουν ρόλο για την κάλυψη του ενός εκ των δυο κριτηρίων (το άλλο είναι το όριο των 15.000 ευρώ σχετικά με τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών) προκειμένου κάποιος αγρότης να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας, σύμφωνα πάντα με την ειδική τήρηση τους βάσει των ΕΛΠ. Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016.
Επομένως, οποιοδήποτε έτος αφορούν οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2017, λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση του ποσού των 5.000 ευρώ που αποτελεί αιτία ένταξης στο κανονικό καθεστώς.
Επίσης να διευκρινίσουμε ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Η περσινή χρονιά που οι μετατάξεις των αγροτών γίνονταν μέχρι 12 Μαΐου δεν θα ισχύσει αφού η ανωτέρω ημερομηνία ίσχυσε μόνο για φέτος, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την εκπλήρωση του κριτήριου στον προσδιορισμό του ποσού των αγροτικών ενισχύσεων. Από 1/1/2018, κάθε αλλαγή στο μητρώο των Δ.Ο.Υ σχετικά με την ένταξη κάποιου αγρότη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα γίνει μέχρι 30/1/2018.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση