Υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΟΣΕ για την ανάπλαση της περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού-Σύμβαση και με την ΑΝΚΟ για τις μελέτες της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

9 Min Read

Στο στάδιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) βρίσκεται  πλέον ο Δήμος Κοζάνης , δεδομένου ότι το υποβληθέν από μέρους του σχετικό προσχέδιο εγκρίθηκε πριν από λίγους μήνες  από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς υπάρχουν δύο σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η  τελική έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για 99 χρόνια του Δήμου Κοζάνης και του ΟΣΕ για την ανάπλαση της περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού και  δεύτερη η ανάθεση στην ΑΝΚΟ της εκπόνησης των μελετών του ΒΑΑ ύψους 112χιλ. ευρώ. .

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης 

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης, συνολκής έκτασης 450.000 τ.μ. περικλείεται από τις πλατείες Νίκης (κεντρική) και 28ης Οκτωβρίου και τις οδούς Τσιμινάκη – Ολύμπου – Θεσσαλονίκης – Τριών Δένδρων  – Κασομούλη – Γερμανού Καραβαγγέλη – 3ης Σεπτεμβρίου – Μακρυγιάννη – Εμ.Μπενάκη – Κακριδή Ι. – Πρωταγόρα – Καρέλη Ζ. – Κρόκου – Α.Φακίνου – Κυκλάδων – Αριστοτέλους – 11ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου – Αρχελάου – Ολύμπου – Ερμού – Βενιζέλου – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

Σημαντικό τμήμα του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης αποτελούν η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η αξιοποίηση της οποίας είναι βασική προτεραιότητα του Δήμου Κοζάνης και η αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 262 ως εμπορικού κέντρου.

Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

1)            Αναζωογόνηση τμήματος του Εμπορικού Κέντρου της πόλης, που περιλαμβάνει την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, το Ο.Τ. 262 και τις οδούς Ερμού, Κοντορούση, Λιούφη και Αθηνάς, με παρεμβάσεις σε υποδομές και το αστικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα προώθησης των δραστηριοτήτων τους.

2)            Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη, με στόχους την περαιτέρω προβολή και αξιοποίηση του ομώνυμου αρχοντικού (δημοτική Χαρτοθήκη), την αύξηση του πρασίνου (πάρκο), πεζοδρομήσεις και την αναμόρφωση των όψεων των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων.

3)            Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 351Α στα βορειοανατολικά και σε συνέχεια με την πλατεία Λασσάνη.

4)            Αξιοποίηση της περιοχής του ΟΣΕ όπου, με τη διαδικασία της πολεοδόμησης, θα προβλεφθούν κατάλληλες χρήσεις ώστε να υποδεχθούν:

4.1. Το κτίριο του Σταθμού καθώς και χώρο για τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού.

4.2. Βιοκλιματικό πάρκο με εκτενείς χώρους πρασίνου – πάρκο αναψυχής και περιβαλλοντικής αγωγής, ήπιες παρεμβάσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

4.3. Διαμόρφωση στεγασμένης λαϊκής αγοράς και κλειστών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της.

5)            Διαμόρφωση της οδού Ολύμπου, από την πλατεία Λασσάνη μέχρι το χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και τόνωσης της εμπορικότητας.

6)            Διαμόρφωση της οδού Αριστοτέλους και των κοινόχρηστων χώρων που υπάρχουν γύρω από αυτήν (Ο.Τ. 377Α – Κ.Χ. – πράσινο), από το χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι την διασταύρωση με την οδό 11ης Οκτωβρίου, με ανάπτυξη διαδρομών πρασίνου, κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Στη συγκεκριμένη οδό σήμερα γίνεται η εβδομαδιαία κεντρική λαϊκή αγορά της Κοζάνης, δραστηριότητα που μεταφέρεται στο χώρο του ΟΣΕ.

7)            Διαμόρφωση τμήματος της οδού 11ης Οκτωβρίου, από τη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους μέχρι και τη διασταύρωση με τις οδούς Αρχελάου και Αριστοφάνους.

8)            Διαμόρφωση τμήματος της οδού Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με την οδό Σαρανταπόρου μέχρι την αρχή της οδού 11ης Οκτωβρίου.

9)            Διαμόρφωση της οδού Αρχελάου, από τη διασταύρωση με τις οδούς Αριστοφάνους και της 11ης Οκτωβρίου μέχρι την πλατεία Λασσάνη.

Τι προβλέπει η σύμβαση του Δήμου με τον ΟΣΕ

Όπως προαναφέραμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης θα τεθεί  προς έγκριση προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κοζάνης,  ΟΣΕ και ΓΑΙΑ ΟΣΕ  για την ανάπλαση της περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου, χρήσεις εξυπηρέτησης τουρισμού και πολιτισμού, με ανάπτυξη ιδίως σύνθετων «νησίδων λειτουργιών» όπως: Στεγασμένη Δημοτική Λαϊκή Αγορά, χώρους στάθμευσης, δομές πρόνοιας, χώρους Πολιτισμού, καθώς και μικρής κλίμακας υποστηρικτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής με ανάλογη τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου της πόλης της Κοζάνης.

Στη σύμβαση προβλέπεται:

−             Η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου τη πόλης της Κοζάνης, που αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης  και περιλαμβάνει όλη την έκταση (με εξαιρέσεις που εξειδικεύονται) του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. με χρήσεις που θα εξειδικευθούν με συμφωνία μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ  Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης. Συνολικά οι εκτάσεις αυτές θα αποκτήσουν, ως βασική χρήση, τα χαρακτηριστικά ενός Βιοκλιματικού Πάρκου.

−             Η διαμόρφωση χώρων με χρήσεις πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, ΚΔΑΠ και Παιδικός Σταθμός), πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής.

−             Η χωροθέτηση λειτουργιών στεγασμένης Δημοτικής λαϊκής αγοράς, καθώς και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος μικρής κλίμακας, σε περιβάλλον πρασίνου και αναψυχής.

−             Η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του συνόλου της περιοχής.

−             Η αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου.

−             Η τυχόν αναδιάταξη του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, που παραμένει στην υφιστάμενη θέση του, και η χωροθέτηση του εμπορευματικού σταθμού στη νέα του θέση στην περιοχή Μαυροδενδρίου Κοζάνης, που θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ ΟΣΕ  Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης.

Να σημειώσουμε επίσης πως προβλέπεται η παραχώρηση (μίσθωση) της χρήσης στον Δήμο Κοζάνης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης των ακινήτων συνολικής επιφάνειας  732,64 τ.μ.  και ακάλυπτη έκταση 96.360,72 τ.μ., για την κατά τα ανωτέρω αξιοποίησή τους από τον Δήμο Κοζάνης, έναντι ετησίου μισθώματος ύψους εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00 €),. Η μίσθωση της χρήσης θα έχει διάρκεια 99 έτη.

Ο ΟΣΕ από την πλευρά του συμφωνεί στη διατήρηση της χρήσεως της αναγκαίας έκτασης εντός του υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Σταθμού, που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του παραμένοντος στην υφιστάμενη θέση επιβατικού σταθμού, αναλαμβάνει τη διατήρηση και την τυχόν αναδιάταξη του υφιστάμενου τερματικού επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης, με την  ανάλογη προσαρμογή των σιδηροδρομικών  γραμμών, των αποβάθρων κ.λ.π,  στον χώρο που παραμένει στην Ο.Σ.Ε. Α.ΑΕ.  και συναινεί στη μετεγκατάσταση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού εκτός πόλης και με απευθείας πρόσβαση από την υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή και τη χωροθέτηση αυτού σε έκταση της κτηματικής περιοχή του Μαυροδενδρίου Κοζάνης με πρόσβαση τόσο από την  πλησίον σε αυτήν ΒΙ.ΠΕ. αλλά και από την Εγνατία Οδό, που θα καθοριστεί από κοινού με τον Δήμο Κοζάνης.

Μάλιστα ο ΟΣΕ αναλαμβάνει να εκπονήσει εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης  τις αναγκαίες αναγνωριστικές μελέτες και προμελέτες για τη χωροθέτηση, το σχεδιασμό και περιβαλλοντική αδειοδότηση του εμπορευματικού σταθμού Κοζάνης που καλύπτει ανάγκες σιδηροδρομικής υποδομής στον χώρο μετεγκατάστασής του καθώς και τη διενέργεια όλων των διαδικασιών της απαλλοτριώσεως και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3891/2010.

Επίσης  αναλαμβάνει να πωλήσει, εντός διαστήματος τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης , αντί τιμήματος 400.000,00 ευρώ, έκταση επιφάνειας 2.200,00 τ.μ. , που καλύπτει το δυτικό άκρο της έκτασης του ΟΣΕ στο Δήμο Κοζάνης.

Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, από κοινού με την Ο.Σ.Ε. Α.Ε., τον ακριβή προσδιορισμό της έκτασης, όπου θα χωροθετηθεί και θα μετεγκατασταθεί ο εμπορευματικός σταθμός, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Η υλοποίηση τις παρούσας δράσης  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα προσδιορίσουν ιδιαιτέρως μεταξύ τους η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ο Δήμος Κοζάνης.

Επίσης αναλαμβάνει την αποξήλωση, με δικές του δαπάνες, των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλων σιδηροδρομικών υλικών, που βρίσκονται εντός του χώρου που παραχωρείται σε αυτόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη φάση της υλοποίησης του σχεδίου ανάπλασης της έκτασης. Τα σιδηροδρομικά  υλικά που θα  αποξηλωθούν (σιδηροτροχιές, στρωτήρες και άλλα) θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν σε χώρους που θα προτείνει και θα εγκρίνει η Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

 

Μοιραστείτε την είδηση