Υπογραφή έργου «Οδοποιία Σισανίου» που αφορά στην ασφαλτόστρωση χωματόδρομου μήκους 300 μ. στην Τ.Κ. Σισανίου

1 Min Read

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα για τους επαγγελματίες της περιοχής του Σισανίου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, μετά την σημερινή υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύψους  25.945,72€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) από τον Δήμαρχο Βοΐου Δημήτριο Λαμπρόπουλο και τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για το έργο  «Οδοποιία Σισανίου» που αφορά στην ασφαλτόστρωση χωματόδρομου μήκους 300,00μ. περίπου, ο οποίος βρίσκεται στην Τ.Κ. Σισανίου της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, παραπλεύρως του φράγματος και  εξυπηρετεί τόσο κτηνοτροφικές μονάδες όσο και τουριστικό κατάλυμα (ξενώνας)της περιοχής.

- Advertisement -

Η υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές φθορές και χρήζει τακτικής συντήρησης, δημιουργεί συνθήκες ανασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

Αναλυτικότερα πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής εκατέρωθεν του δρόμου, ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου, τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε συνολική προθεσμία δώδεκα μηνών  και η χρηματοδότηση του προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (Ε.Α.Π. 2012-2016).

Μοιραστείτε την είδηση