Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

2 Min Read

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. αποτελεί, επί σειρά ετών, τον βασικό μηχανισμό υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της Περιφέρειας, καθώς και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον κύριο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δύο φορείς διατηρούν, από αρχής συστάσεως του Πανεπιστημίου και έως σήμερα, μία εποικοδομητική συνεργασία την οποίοι επιθυμούν, αμφότεροι, να διευρύνουν ενόψει και των κρίσιμων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Δυτική Μακεδονία στη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο, παραγωγικό μοντέλο, εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπει την ανάπτυξη ενός σημαντικού πλέγματος συνεργειών με στόχο:

  • Tην περαιτέρω και αναγκαία διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων σε τομείς όπως, η έρευνα & ανάπτυξη (R&D) προς όφελος, κυρίως, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων,
  • Την δημιουργία «γέφυρας» συνεργασίας και διασύνδεσης της παραγόμενης έρευνας & καινοτομίας που αναπτύσσει, εντατικά, το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας με στόχο, κυρίως, την παραγωγή προϊόντων αξίας, με χαρακτηριστικά διεθνούς ανταγωνιστικότητας αλλά και την επίτευξη δικτύωσης και συνεργασίας που θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία,
  • Την συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ,
  • Την συνεργασία (partnerships) για την, από κοινού, υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  • Την συνεργασία στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επανα-κατάρτιση(re-training) του ανθρώπινου, εργατικού, δυναμικού,
  • Την συμμετοχή σε κοινές Ομάδες Εργασίας με στόχο την υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σπουδαστών και των επιχειρήσεων,
  • Την συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης των Πανεπιστημιουπόλεων σε Κοζάνη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Καστοριά.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων δεν αποτελεί  ένα τυπικό  πλαίσιο συνεργασίας αλλά αποτυπώνει με σαφήνεια  την αναγκαιότητα  και κυρίως τη βούληση των δύο φορέων να εργαστούν, από κοινού, με όλες τις δυνάμεις τους προς όφελος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Μοιραστείτε την είδηση