Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Κασαπίδη για το έργο «Καθαρισμός της Κοίτης του Ρέματος της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου Π.Ε. Γρεβενών στη θέση ΛΑΚΚΟΣ»

1 Min Read
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη και τον ανάδοχο, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός της Κοίτης του Ρέματος της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου Π.Ε. Γρεβενών στη θέση ΛΑΚΚΟΣ».

Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανέρχεται σε 9.858,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) και υλοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

- Advertisement -

Περιλαμβάνει καθαρισμό και έλεγχο της κοίτης του ρέματος από αυτοφυή βλάστηση, εκρίζωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη του ρέματος δημιουργώντας πρόβλημα στην ανεμπόδιστη ροή των υδάτων, εργασίες καθαρισμού της διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων, και εργασίες απομάκρυνσης μπάζων και απορριμμάτων

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σκοπό είχε να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων του ρέματος, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, επιτυγχάνοντας περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση αρτιότερη προστασία των κατοίκων.

Η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σταθερά και συστηματικά το έργο της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Π.Ε. Γρεβενών.

Μοιραστείτε την είδηση