Υπογραφή σύμβασης έργου για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πτολεμαΐδα

1 Min Read

Ο Δήμος Εορδαίας υλοποιώντας  το σχεδιασμό των βελτιωτικών παρεμβάσεων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της περιοχής συνεχίζει την ανάλογη δράση του, καθώς υπεγράφη την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου  στο Δημοτικό Κατάστημα, μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας «Β.Ε ΚΑΤ» Δημητρίου Βαφειάδη, η σύμβαση του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ –ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» .

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των χώρων των  εν λόγω, Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος Εορδαίας , καθώς   θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των συγκεκριμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων .

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 197.270,00 Ευρώ, ενώ ο τελικός προϋπολογισμός της Σύμβασης είναι 66.455,26 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 15.949,26 Ευρώ .

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

 

Μοιραστείτε την είδηση