Υπογραφή σύμβασης για τη βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νεράϊδας

1 Min Read

Την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας και κατέστη αναγκαίο λόγω του μεγάλου αριθμού βλαβών που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια  στον προς αντικατάσταση αγωγό.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 – ΜΕΤΡΟ 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CCLD) – LEADER, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ο αρχικός προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις 95.500 €.

Μοιραστείτε την είδηση