Υπογραφή Σύμβασης για την Αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης στο Τριγωνικό

1 Min Read

Τη  σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Τριγωνικού» υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 834,677,42 €  αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, το οποίο τροφοδοτείται  από  υφιστάμενη δεξαμενή που χωροθετείται στα βόρεια του οικισμού και περιλαμβάνει αγωγούς που εξυπηρετούν το σύνολο του οικισμού.

- Advertisement -

Ο σχεδιασμός του δικτύου συνολικού μήκους 9,08 Km υπαγορεύεται από την μορφολογία του οικισμού και της θέση της δεξαμενής.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» («Άξονας Προτεραιότητας  «Βελτίωση των υποδομών των  δικτύων ύδρευσης» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης) με συγχρηματοδότηση από πόρους  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μοιραστείτε την είδηση