Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές ΜΠΟΥΝΟΣ, ΑΗ- ΓΙΑΝΝΗ, ΔΟΥΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ7 και στην κεντρική οδό Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

1 Min Read

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές ΜΠΟΥΝΟΣ, ΑΗ- ΓΙΑΝΝΗ, ΔΟΥΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στην κεντρική οδό Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Δημητρίου Λαμπρόπουλου και του αναδόχου του έργου Σιαμίδη Ιωάννη και ΣΙΑ Ε.Ε.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών και η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται, προκειμένου οι καταναλωτές ύδρευσης των περιοχών «Μπούνος», «Άη Γιάννης», «Δούκα», «Αγίου Γεωργίου» και κατά μήκος της κεντρικής οδού του οικισμού Σιάτιστας της Δ.Ε. Σιάτιστας, να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάσθηκε και συνεπώς να απομονωθεί το παλαιό δίκτυο.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Μοιραστείτε την είδηση