Υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο : «Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας

1 Min Read

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας» (προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και ποσού συμβατικού αντικειμένου 1.441.737,78 ευρώ (με Φ.Π.Α.)), υπέγραψαν χθες 25-2-2020 ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ κ. Δημήτριος Τσεχελίδης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ.Ε.Κ. ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε», παρουσία του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Πτολεμαΐδας έτσι ώστε να είναι εφικτή η διασύνδεση σε αυτήν όλων των οικισμών που βρίσκονται πέριξ της πόλης της Πτολεμαΐδας.

- Advertisement -

Η συγκεκριμένη πράξη θα εκτελεσθεί σε δύο υποέργα. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος διαχωρισμός, είναι το γεγονός ότι το τμήμα της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας επιδέχεται παραλλαγών που αποτελούν ενδεχομένως πατέντες και περιλαμβάνει πολύπλοκες βιολογικές-χημικές διεργασίες, κάτι που δεν συμβαίνει με τα υπόλοιπα τμήματα της εγκατάστασης τα οποία θα αναβαθμιστούν με διαφορετικό υποέργο.

Τέλος να σημειωθεί ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%), ενώ έχει προθεσμία αποπεράτωσης 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση