Υπογραφή της σύμβασης του έργου “Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Εορδαίας”

1 Min Read

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα   7 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ Θεόδωρου Τσολακίδη » , η σύμβαση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» .

Αντικείμενο του έργου είναι οι εξής εργασίες : -Χωματουργικά , Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις , Έργα προστασίας κοίτης και πρανών , Σήμανση -Ασφάλιση, Εργασίες Οδοποιίας –Οδοστρωσίας , Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πράσινου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

- Advertisement -

-Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις –Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες , Λοιπές εργασίες .

-Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές , Σωληνώσεις –Δίκτυα , Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, Συντηρήσεων, Λοιπών κατασκευών δικτύων (Οδικών, κ.λ.π.)

 

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση ,σύμφωνα νε τον Δήμαρχο Εορδαίας , που έχριζε εφαρμογής εδώ και χρόνια , καθώς   θα συμβάλλει στην ομαλή υδροδότηση όλων των σημείων της Τ.Κ. Κομνηνών .

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 89.000,00 Ευρώ , ενώ το τελικό ποσό της Σύμβασης είναι 43.249,96 Ευρώ.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι ογδόντα (80) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

 

Μοιραστείτε την είδηση