Υπογραφή τριών συμβάσεων έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο Δήμο Βοΐου

2 Min Read

Στην υπογραφή τριών συμβάσεων έργων ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.300.000,00€ περίπου, προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Βοΐου κ. Ζευκλής Χρήστος με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών στις οποίες ανατέθηκε η εκτέλεση των έργων μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Πρόκειται για τα έργα:
1. “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης” προϋπολογισμού 794.739,38€, με ανάδοχο την Κοινοπραξία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ – ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”
2. “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Τσοτυλίου” προϋπολογισμού 420.000,00€, με ανάδοχο την Κοινοπραξία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ – ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”
3. “Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Εράτυρας” προϋπολογισμού 81.670,55€, με ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται: αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων, θερμομόνωση της τοιχοποιίας και της στέγης, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led και αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης (λέβητες πετρελαίου) με αντλίες θερμότητας καθώς και με λέβητες σύγχρονης τεχνολογίας κατά περίπτωση.
Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 εντάχθηκαν επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα η “Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού καταστήματος Νεάπολης” προϋπολογισμού 230.500,00€ και η “Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού καταστήματος Ασκίου προϋπολογισμού 387.000,00€.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Βοΐου συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του και στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα και επιτυγχάνει μείωση των θερμικών απωλειών των κτιρίων, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων, δημιουργία ευχάριστων συνθηκών παραμονής εντός των χώρων των κτιρίων, ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο υλοποίησης των έργων.

Μοιραστείτε την είδηση