Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών Πολυφύτου – Ιλαρίωνα της ΠΕ Κοζάνη

2 Min Read

Εν όψει της συζήτησης που επίκειται μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων της περιοχής μας σχετικά με τη λήψη αποφάσεων αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την οικονομική ανάπτυξης των παραλίμνιων περιοχών Πολυφύτου – Ιλαρίωνα της Περιφερειακής μας Ενότητας, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Κοζάνης, κ. Νικόλαος Σαρρής, απέστειλε στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, και στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτη Πλακεντά, με παράλληλη κοινοποίηση στους βουλευτές ΠΕ Κοζάνης, Υπόμνημα – «Σχέδιο» θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής. Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό έγγραφο της πρότασης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επισημαίνει προς τους αποδέκτες ότι « σας καταθέτουμε υπόμνημα – «σχέδιο» θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης, προκειμένου να ενσωματωθεί στους δικούς σας σχεδιασμούς και προγραμματισμούς για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης των δυνατοτήτων αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων των εν λόγω παραλίμνιων περιοχών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να αναπτυχθούν με δεδομένη την αφθονία των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συγκεκριμένη περιοχή για οικονομική ανάταξη. Επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή το «Υπόμνημα – Σχέδιο» του Επιμελητηρίου μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες»
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση