Υποβολή αιτήσεων για Κυψέλες Διαχείμασης μελισσιών

1 Min Read

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ αριθ: 938/81027/26-7-2017 (Β΄2834) ΥΑ, υποχρεούνται οι μελισσοκόμοι να δηλώσουν με σχετική αίτηση – δήλωση τα προς διαχείμαση μελίσσια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης-δήλωση κυψελών διαχείμασης είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

- Advertisement -

Δεν είναι απαραίτητη η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018 για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης.

Η υποβολή των αιτήσεων και η προσκόμιση μελισσοκομικού βιβλιαρίου γίνεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 1ος όροφος, γραφείο 24 (πρώην κτίριο Νομαρχίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλέφωνο 24613-51368.

Μοιραστείτε την είδηση