Υποβολή ένστασης στη ΡΑΕ από το Δήμο Βελβεντού για τα πλωτά φωτοβολταικά

3 Min Read

Ο Δήμος Βελβεντού μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας και σύμφωνα με την απόφαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων και πολιτών, προχώρησε στην κατάθεση ένστασης προς τη ΡΑΕ Α.Ε. με το αίτημα της απόρριψης των υπό αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πολυφύτου και συγκεκριμένα: α) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», β) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010887/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και γ) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010888/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

Η υποβολή ένστασης με αντιρρήσεις στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που προβλέπονταν (έως 30.01.2021), ήταν το πρώτο αλλά αναγκαίο βήμα, στο οποίο ως Δήμος οφείλαμε να προχωρήσουμε προκειμένου να προστατέψουμε τον τόπο μας από τις καταστροφικές συνέπειες μιας πιθανής εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου.

- Advertisement -

Όπως έγινε απόλυτα σαφές στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μια τέτοια εξέλιξη, για την οποία αρχικά ενημερωθήκαμε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα σημαίνει την ανατροπή εν πολλοίς του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, αλλά και των όμορων Δήμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σ’ αυτόν τον σχεδιασμό, η αξιοποίηση της λιμναίας περιοχής αποτελεί προτεραιότητα καθώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πλωτά φωτοβολταϊκά που θα καταλάβουν τεράστιο χώρο μέσα στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου. Οι κατασκευές αυτές μοιραία θα επιφέρουν κατ’ αρχάς τη συρρίκνωση αλλά και την ποιοτική υποβάθμιση των ήδη υπαρχόντων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αγροτική παραγωγή και η αλιεία, ακολούθως δε θα συμβάλλουν στον δραστικό περιορισμό κάθε άλλης μελλοντικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του λιμναίου και του παραλίμνιου χώρου. Η αναμενόμενη μεταβολή του μεσοκλίματος και του μικροκλίματος της περιοχής είναι επίσης μια σοβαρή παράμετρος που βάρυνε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της ένστασης.

Για τον Δήμο Βελβεντού η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί συνεχή επιδίωξη, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο και  προοπτικές απασχόλησης.

Σε σχέδια και πιθανές αποφάσεις με την επίφαση της ανάπτυξης και μάλιστα της «πράσινης ανάπτυξης», οι οποίες λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και απειλούν το παρόν και το μέλλον του τόπου, οφείλουμε να αντισταθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα και –ελπίζουμε- με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών μονάδων της περιοχής.

Μοιραστείτε την είδηση