Υποβολή εντύπων εκπροσώπησης νομικών προσώπων (εταιριών) στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κοζάνης μέχρι και 1/12/2017

1 Min Read

Το Επιμελητήριο Κοζάνης υπενθυμίζει στα μέλη του ότι, σύμφωνα με απόφαση της εκλογικής του επιτροπής, τα νομικά πρόσωπα- μέλη του Επιμελητηρίου (εταιρίες ) που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να υποβάλλουν στην εκλογική επιτροπή τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, ημέρα Παρασκευή.
Η υπόδειξη των εκπροσώπων των νομικών προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους του Επιμελητηρίου θα γίνει σε ειδικό έντυπο που έχει συνταχθεί από την εκλογική επιτροπή. Το έντυπο αυτό μπορούν τα μέλη του Επιμελητηρίου να το βρουν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.evekozani.gr ή να το ζητήσουν από την γραμματεία της εκλογικής επιτροπής (αρμόδιος κ. Νίκος Σακαλής τηλ. 24610 34669) στο ισόγειο του Επιμελητηρίου, οδός Ι. Φαρμάκη 2, Κοζάνη.
Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπων μέχρι και την ημερομηνία αυτή (1/12/2017), τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποι δεν έχουν καταχωρηθεί αυτεπάγγελτα ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση