Υποβολή προτάσεων στο HORIZON EUROPΕ από το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας

3 Min Read

Το «Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας (JTIG)» (jtig.org) με έδρα την Κοζάνη συνεχίζει με έμπρακτο τρόπο τον καταστατικό του σκοπό για την υποστήριξη της προσπάθειας των πληττόμενων περιοχών, προς τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό κατά την περίοδο της μεταλιγνιτικής μετάβασης.

Στην πρόσφατη πρόσκληση του προγράμματος HORIZON EUROPE, το ΙΔΜΕΛ/JTIG συμμετείχε σε δύο προτάσεις .

- Advertisement -

Διαχείριση και αξιοποίηση των εδαφών

Η πρώτη  πρόταση αφορά στην ανάπτυξη προτάσεων και λύσεων για «ανθεκτικά εδάφη για ένα βιώσιμο μέλλον».

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, σε μία πιο ισορροπημένη και βιώσιμη χρήση της γης και να αυξήσει την ανθεκτικότητα των αστικών και αγροτικών οικοσυστημάτων με το να θέσει το «έδαφος» στο κέντρο του χωρικού σχεδιασμού και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν και θα συν-διαμορφωθούν από τους εταίρους μέθοδοι, μοντέλα, εργαλεία, δεδομένα και παραδείγματα καλών πρακτικών με 3 ευρωπαϊκές πιλοτικές τοποθεσίες να ορίζονται και να διαμορφώνουν το πρότυπο των υγιών εδαφών και της μηδενικής χρήσης γης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Διαμόρφωση λύσεων για την Κλιματική Αλλαγή

Η δεύτερη πρόταση αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης της Αποστολής «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (Demonstration of climate resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission).

Το υπό έγκριση έργο στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας της περιοχής της Μεσογείου, με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών και δασοκομικών οικοσυστημάτων, ενάντια στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Το έργο, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και ιστορικά στοιχεία, αναμένεται να χρησιμοποιήσει, αναπτύξει και συν-διαμορφώσει ένα σετ από πρακτικά εργαλεία και λύσεις, ώστε να διευκολύνει την μετάβαση και μετατροπή των «ευάλωτων οικοσυστημάτων» σε «ανθεκτικά οικοσυστήματα».

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο από αποτελεσματικά εργαλεία, όπως ανάλυση κινδύνου, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, μηχανισμούς στήριξης αποφάσεων και μοντελοποίησης. Αυτά τα εργαλεία θα αξιοποιούν τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από έξυπνους αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, την τεχνητή νοημοσύνη, το Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT) και θα «μεταφράζουν» τα δεδομένα αυτά σε πολύτιμους δείκτες αποφάσεων.

Το έργο θα δημιουργήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με συγκεκριμένη στόχευση στην προώθηση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιολογικής καλλιέργειας και των παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών, στο πλαίσιο της διασύνδεσης τροφή-νερό. Οι λύσεις και οι τεχνολογίες που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου θα μπουν στη διαδικασία τεχνολογικής ωρίμασης, ώστε να έρθουν πιο κοντά στην εμπορική τους εκμετάλλευση, μέσα από καλά σχεδιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Μοιραστείτε την είδηση