Ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ

2 Min Read

Ζημιές εμφάνισε για το έτος χρήσης 2015 η ΔΕΗ. Συμφωνα με τις ανακοινώσεις της Τρίτης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 91,3 εκατ. ευρώ το 2014. Ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε στα 5,735 δισ. ευρώ από 5,863 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν κατά 154,8 εκατ. ευρώ (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%.

Έτσι, λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά 131,7 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους 42,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 223,3 εκατ. το 2014.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά 472 εκατ. ευρώ.

Επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 127,9 εκατ. λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς.

Έτσι παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά 381,9 εκατ., η οποία ωστόσο μετριάστηκε από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 14,5% και από την αύξηση της τιμής των πιστοποιητικών CO2, ο Όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις ύψους 42,6 εκατ. το 2015. Σ’ αυτό συντέλεσε και η μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων κατά 131,7 εκατ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Στα θετικά στοιχεία καταγράφεται η σημαντική αύξηση των επενδύσεων για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ορυχείων και του παραγωγικού δυναμικού κατά 167 εκατ. ή 61,4%, σε σχέση με το 2014, καθώς και η μείωση του καθαρού χρέους κατά 203 εκατ.

Σημειώνεται η σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών το δ’ τρίμηνο σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015, και της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση