3 εκ. λίτρα πετρέλαιο προμηθεύεται για τον χειμώνα η Τηλεθέρμανση Κοζάνης

1 Min Read

Άνω των 2,5 εκ ευρώ το κόστος για να καλυφθεί με ασφάλεια η θερμική περίοδος ως το 2024

Σε ποσότητα 3 εκατομμυρίων λίτρων πετρελαίου από την εταιρεία ΕΚΟ προχωρά η Τηλεθέρμανση της Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για τις θερμικές περιόδους 2022/2023 κα 2023/2024. Το κόστος που καλείται να πληρώσει η ΔΕΥΑΚ για την συγκεκριμένη ποσότητα, ανέρχεται σε 2.649.570,00 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους όπως έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Η σύμβαση υπογράφηκε την Δευτέρα 25 Ιουλίου μεταξύ των δυο πλευρών και προέκυψε μετά από διαγωνισμό.

Όπως ορίζεται, η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά βάσει των παραδιδόμενων ποσοτήτων των ζητούμενων προϊόντων και των τιμών μονάδας της προσφοράς του, σε ακανόνιστα και μη εκ των προτέρων γνωστά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Τα καύσιμα θα παραδίδονται αυθημερόν και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την παραγγελία ημέρας με ευθύνη του αναδόχου εξαιρουμένων των συνθηκών ανωτέρας βίας.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση